fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas planowania projektu jakiejkolwiek inwestycji należy rozpatrywać prawidłowości rozwiązań technicznych oraz ekonomii środków finansowych. Wstępny projekt obiektu oraz fundamentów powinno się wykonywać w kilku wariantach. Powinno zwracać się tu uwagę na to, że czasami koszt wykonania fundamentu ma decydujący wpływ na koszt całej budowli.[egzamin na uprawnienia budowlane] Z tego właśnie powodu powinno się porównywać koszty dla poszczególnych wariantów. Dla poszczególnych warrantów projektu powinno się również ustalać potrzebne okresy na wykonywanie robót. Następnie wiąże się z je z konkretnymi porami roku. Przykładowo należy budowę tak zaplanować, żeby konstrukcji studni na rzece wykonana z rusztowań drewnianych zakończyła się do momentu przejścia lodów. W innej sytuacji może dojść do katastrofy. W projekcie takim należy również zadbać o zabezpieczenie rusztowań przed ścięciem oraz podmyciem podczas okresu przejścia lodów i wielkiej wody.[segregator uprawnienia budowlane]

Projekt obiektu
Projekt obiektu

Sprzętu i robotnicy

Oprócz wyżej wspomnianych warunków również sprzętu często może decydować o sposobie wykonywania fundamentów lub o terminie, kiedy mają rozpocząć się roboty. W przypadku robót specjalnych takich jak roboty fundamentowe, głównie w przypadku fundamentów głębokich niezbędne jest wykorzystywanie specjalnie wyszkolonego personelu.[uprawnienia budowlane testy] W sytuacji, gdy wykonawca nie posiada wyszkolonych pracowników i chce ich wyszkolić dopiero podczas budowy to powinien liczyć się, że na początku niezbędne będzie zwiększenie ilości personelu nadzorującego w celu zapewnienia odpowiedniego wykonania danego obiektu. Wszystkie wspomniane warunki mają znaczący wpływ na sposób fundamentowania i powinny być one analizowane łącznie. Ważne jest również, że warunki inżyniersko-geologiczne są narzucane projektowi z góry przez przyrodę i czasami dochodzi do sytuacji, że cały projekt musi być pod nie odpowiednio dostosowany. Rzadko zdarza się sytuacja, że możliwe jest polepszenie warunków gruntowych. Po wykonaniu analizy poszczególnych wariantów projektu często okazuje się, że opłacalnym zabiegiem jest podniesienie kosztów fundamentu w celu skrócenia czasu trwania robót, czyli przyśpieszenia terminu oddania danego obiektu do eksploatacji.[uprawnienia budowlane]

Fundamenty żelbetowe

Dla obecnego stanu uprzemysłowienia jako najlepsze tworzywo do wykonywania wszelkiego rodzaju fundamentów przedstawia się żelbetu. Może być on stosowany do fundamentów bezpośrednich oraz głębokich. Zastrzeżenia można znaleźć jedynie podczas występowania w podłożu budowalnym wód gruntowych. Fundamenty bezpośrednie żelbetowe stosuje się do wszelkiego rodzaju budowli, gdzie mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi właściwościami gruntów znajdujących się w podłożu.[akty uprawnienia budowlane] Dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego głównie, gdzie występują zmechanizowane roboty dobre efekty uzyskuje się podczas stosowania fundamentów wykonywanych z elementów prefabrykowanych. W obiektach, które mają konstrukcję szkieletową żelbetową oraz stalową zazwyczaj stosowane są stopy żelbetowe, które wykonuje się na mokro lub ewentualnie prefabrykowanie.

Zastosowanie różnych fundamentów

Jeżeli mamy do czynienia ze słabymi gruntami lub gruntami niejednorodnymi o dużej ściśliwości to najlepiej stosować jest do nich fundamenty płytowe lub ewentualnie fundamenty skrzyniowe. Te rodzaje dzięki swojej sztywności zabezpieczą odpowiednio konstrukcję przez nierównomiernym osiadaniem. Ogólnie, jeśli mamy do czynienia z fundamentami bezpośrednimi to na skutek dużej sztywności podczas zjawiska zginania żelbet sprawdza się najlepiej. Zarówno biorąc tu pod uwagę aspekty techniczne, jak i ekonomiczne.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com