fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka do uprawnień budowlanych

Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane? Czy wiesz jakie czekają nas zmiany? Sprawdź czy okres trwania Twojej praktyki zawodowej jest wystarczający…

praktyka uprawnienia zmiany 2017

Dokumentacja praktyki budowlanej

Nie tylko zdanie egzaminu jest konieczne, aby otrzymać uprawnienia budowlane. Praktyka również ma ogromne znaczenie i aby ją zaliczyć, trzeba spełnić określone formalności. Obecnie najważniejszy dokument, który potwierdza jej odbycie, to specjalne oświadczenie – jego wzór można znaleźć w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Musi ono zostać podpisane przez patrona praktyki zawodowej lub kierownika zakładu. Ponadto, do tego oświadczenia należy dołączyć zbiorcze zestawienie przebytej praktyki, gdzie powinny zostać wymienione wszystkie prace, jakie były realizowane w tym czasie. Jeśli odbywała się ona zagranicą, dokumentacja sporządzana jest z pomocą zaświadczenia, jakie wydaje kierownik jednostki, w której praktykant pracował.

Jak zmieni się okres praktyki zawodowej?

Do przystąpienia do egzaminu na uprawienia budowlane konieczna jest możliwość wylegitymowania się właściwym, określonym przez prawo, czasem spędzonym na zdobywaniu kompetencji. Taka praktyka jest niezbędna do zdobycia kompleksowego doświadczenia w wybranej przez siebie specjalizacji, pojęcia wiedzy teoretycznej i przyswojenia nowych umiejętności. Tylko takie przysposobienie zawodowe może stanowić gwarancję odpowiedniego przygotowana do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji. Istnieje jednakże projekt zmian, które mają nastąpić i być może poprzednio przyjęty wymagany okres praktyki zostanie przedłużony.

W związku z zamierzeniem wprowadzenia Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych zmianie ma ulec okres praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych. Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące praktyki zawodowej dla poszczególnych rodzajów uprawnień.

Przy wymaganym ukończeniu studiów dodano dopisek „ i tytułu magistra inżyniera” orazi tytułu magistra inżyniera” co stanowi jedynie zmianę formalną. Ważną zmianą jest natomiast wydłużenie czasu praktyki przy sporządzeniu projektów i czasu praktyki na budowie.

 

Szczegóły praktyki

  1. PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO

JAK BĘDZIE

a) należało ukończyć studia na drugim stopniu w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności,

b) należało odbyć roczną praktykę przy wykonawstwie projektów,

c) należało odbyć roczną praktykę na budowie;

a) konieczne będzie ukończenie studiów na drugim stopniu i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku  odpowiednim dla określonej specjalności,

b) konieczne będzie odbycie dwuletniej praktyki przy wykonawstwie projektów,

c) konieczne będzie odbycie rocznej praktyki na budowie;

 

2. PROJEKTOWANIE W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia:

– należało ukończyć studia na pierwszym stopniu w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności lub

– należało ukończyć studia na drugim stopniu na kierunku który określony jest jako pokrewny dla określonej specjalności,

b) należało odbyć roczną praktykę przy wykonaniu projektów,

c)  należało odbyć roczną praktyki na budowie;

a) ukończenia:

– konieczne będzie ukończenie studiów na pierwszym stopniu i uzyskaniu tytułu inżyniera w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności lub

– konieczne będzie ukończenie studiów na drugim stopniu i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera na kierunku określonym jako pokrewny dla określonej specjalności,

b) konieczne będzie odbycie dwuletniej praktyki przy wykonaniu projektów,

c) konieczne będzie odbycie rocznej praktyki na budowie;

 

3. KIEROWANIE ROBOTAMI BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) należało ukończyć studia na drugim lub pierwszym stopniu w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności,

b) należało odbyć w zależności od ukończonych studiów odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

a) konieczne będzie ukończenie studiów na drugim stopniu i uzyskanie tytułu magistra inżyniera lub pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) konieczne będzie odbycie w zależności od ukończonych studiów odpowiednio dwuletniej lub trzyletniej praktyki na budowie;

4. KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) należało ukończyć studia:

– na drugim stopniu w kierunku pokrewnym dla określonej specjalności lub

– na pierwszym stopniu w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności, lub

– pierwszego stopnia w kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

b) należało posiadać:

– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo

– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

– w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

c) należało odbyć praktykę na budowie w wymiarze:

półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

– trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,

– czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

a) konieczne będzie ukończenie studiów:

– na drugim stopniu i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku pokrewnym dla określonej specjalności lub

– na pierwszym stopniu i uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim w określonej  specjalności, lub

na pierwszym stopniu i uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

b) konieczne będzie posiadanie:

– tytułu zawodowego technika lub

– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym  na poziomie technika,

c) konieczne będzie odbycie praktyki na budowie w wymiarze:

dwóch lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

– 3 lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,

– 4 lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

 

5. PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) konieczne było ukończenie studiów na drugim stopniu w kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) konieczne było odbycie rocznej praktyki przy wykonawstwie projektów,

c) konieczne było odbycie półtorarocznej praktyki na budowie;

a) konieczne będzie ukończenie studiów na drugim stopniu i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku odpowiednim dla określonej specjalności,

b) konieczne będzie odbycie dwuletniej praktyki przy wykonywaniu projektów,

c)konieczne będzie odbycie półtorarocznej praktyki na budowie;

 

6. PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) konieczne było ukończenie:

– studiów na pierwszym stopniu w kierunku odpowiednim dla określonej specjalności lub

– studiów na drugim stopniu w kierunku pokrewnym dla określonej specjalności,

b) konieczne było odbycie rocznej praktyki przy wykonywaniu projektów,

c) konieczne było odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

a) konieczne będzie ukończenie:

– studiów na pierwszym stopniu i uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla  danej specjalności lub

– studiów na drugim stopniu i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku pokrewnym dla określonej specjalności,

b) konieczne będzie odbycie dwuletniej praktyki przy wykonywaniu projektów,

c) konieczne będzie odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

Przedstawione wyżej zmiany mają jedynie charakter poglądowy (oparte są o PROJEKT ustawy). Ich wprowadzenie jest aktualnie na etapie uzgodnień i zgłoszeń.

Projekt Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych znajdziesz TUTAJ

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com