fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jakie prace wchodzą w skład praktyki zawodowej, niezbędnej do zdobycia uprawnień budowlanych?

Droga do zdobycia uprawnień budowlanych składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest oczywiście zdobycie odpowiedniego doświadczenia. Jednak znacznie ważniejszą częścią tej drogi zdaje się być odbycie praktyk budowlanych. Na studiach bowiem posiądziemy jedynie wiedzę teoretyczną, to właśnie praktyki budowlane przygotują nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie lub projektowania obiektów budowlanych, a także rozwiązywania zdarzających się w procesie wznoszenia budowli problemów. (program na uprawnienia budowlane)

Odpowiedzialność zawodowych praktyk budowlanych

Należy zacząć od tego, że praktyka budowlana przygotowuje osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane do odpowiedzialności, jaka będzie na niej ciążyć po pomyślnym zdaniu egzaminów. Choć praca w branży budowlanej jest bardzo rozwojowa i pasjonująca, nie da się ukryć, że niesie ze sobą sporą dozę rzetelności. W końcu to na barkach kierownika budowy i projektanta spoczywa szybki i sprawny proces budowy, ale także bezpieczeństwo osób korzystających z wzniesionych obiektów budowlanych.


Sprawdzanie poprawności przebiegu praktyk zawodowych

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, która odbywa praktykę zawodową, znajduje się pod opieką osoby uprawnionej do kierowania praktykami budowlanymi. To właśnie jej opiekun sprawuje nad nią kontrolę, a także dba o niezbędną dokumentację przebiegu praktyki. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Należy mieć jednak na uwadze, że cały proces praktyk jest dogłębnie sprawdzany jeszcze przed egzaminami na uprawnienia budowlane. Jest to obowiązkiem okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna w pierwszej kolejności sprawdzi czy czas jej trwania jest odpowiedni. Następnie przeanalizuje zakres podjętych na budowie lub w biurze projektowym prac. Trzema pamiętać o tym, że prace, które praktykant pełnił podczas trwania praktyk, muszą pokrywać się z wybraną przez niego specjalnością. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane musi oczywiście bezpośrednio uczestniczyć w realizowanych pracach projektowych. Jej obowiązkiem jest także samodzielne pełnienie funkcji technicznych na budowie.

Opiekun praktyk budowlanych, jak już zostało wyżej wspomniane, sprawuje pieczę nad praktykantem. Opiekun praktyk budowlanych musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Najczęściej jest to więc kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych.

Do jego obowiązków należy także prowadzenie niezbędnej dokumentacji praktyki. Osoba sprawująca pieczę nad praktykantem musi bowiem dopełnić niezbędnych formalności, to znaczy wypisać oświadczenie o odbyciu praktyk budowlanych. Musi również przygotować zestawienie zbiorcze, w którym znajdą się wszystkie projekty, w których uczestniczył praktykant. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.