fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka budowlana – kto może ją nadzorować?

Każdy kto stara się o uprawnienia budowlane zdaje sobie sprawę, że aby przystąpić do tego ostatniego kroku, czyli egzaminu potrzebna jest praktyka zawodowa. I to nie byle jaka. Musi ona spełniać konkretne wymogi. Zostały one zawarte w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. (uprawnienia budowlane pytania na egzamin)

Praktyka budowlana – kto może ją nadzorować

Tak jak stanowią przepisy wraz z wymaganiami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa tylko kierownik robót budowlanych lub kierownik budowy może nadzorować praktykę zawodową. Jeśli natomiast chodzi o praktykę przy projektowaniu, wyłącznie projektant. Ponadto każda z osób nadzorujących jest zobligowana do posiadania uprawnień budowlanych. Najlepiej bez ograniczeń. Z tego względu, że zdarza się, iż praktyki nie można zaliczyć, ponieważ uprawnienia budowlane były w zakresie ograniczonym. (uprawnienia architektoniczne)

Należy pamiętać też, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie zalicza praktyk, jeśli były one kierowane przez osobę sprawdzającą projekt, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynika to z jednego bardzo prostego powodu. A mianowicie, aby praktyka została zaakceptowana należy czynnie i bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych. Albo też pełnić samodzielne funkcje techniczne na budowie. Bardzo ważne by wiedzieć też jest fakt, że jeśli ktoś ma wpisane w uprawnieniach budowlanych frazy „o powszechnie znanych rozwiązaniach”, „z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji” , a także „w budownictwie osób fizycznych”. Te osoby nie mają możliwości zostać opiekunem praktyki zawodowej. Niektóre izby zgodzą się je zaakceptować, ale tylko i wyłącznie dla uprawnień o zakresie ograniczonym. (egzamin na uprawnienia)

Praktyki poza granicami kraju

Jest też opcja, by praktyka zawodowa odbyła się poza granicami kraju. Jednak należy spełnić pewien wymóg, że osoba pełniąca nadzór nad daną praktyką, musi mieć uprawnienia budowlane, które odpowiadają przepisom kraju. Co więcej, konieczne jest by ich zakres był odpowiedni dla naszych uprawnień. Jeśli wszystko udało się spełnić, istnieje dokument, gdzie podaje się wszystkie funkcje jakie czynił praktykant wraz z datami. I stanowi to potwierdzenie praktyki. Zależnie od izby, możemy zostać poproszeni o dostarczenie innych dokumentów. (testy 2019)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com