fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas obracania śruby poprzez pokrętło śruba, która opiera się na zamocowanym zacisku podnosi do góry nakrętkę. Podczas tego zabiegu pociąga ona za sobą przymocowaną do niej ramę oraz rusztowanie. Praca dźwignika trwa, aż do podniesienia się nakrętki na całą wysokość jaką posiada śruba. Następnie powinno się wykręcić śruby do góry przy stojącej w miejscu nakrętce.[uprawnienia budowlane testy] Potem podnosi się zacisk od spodu wykręcanej śruby. Kolejnym etapem jest powtórne jego zamocowanie do pręta. Czynność ta jest wykonywana aż do momentu, gdy sąsiednie dźwigniki śrubowe są napięte. Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie prawoskrętne dźwigniki śrubowe, które są wzorowane na typach zachodnich oraz wschodnich wywołują jednostronne skręcanie ram deskowań i rusztowań. Powoduje to zniekształcenie budowli. Krawędzie naroży odchylają się tu od podstawy czasami nawet o 20 centymetrów na wysokości budowli, która ma 20 metrów. Zjawisko to można wyeliminować poprzez zastosowanie dźwigników śrubowych na przemian lewoskrętnych i prawoskrętnych.[akty uprawnienia budowlane]

Praca dźwignika śrubowego
Praca dźwignika śrubowego

Dźwigniki śrubowe

Jak wyżej opisano dźwigniki śrubowe wymagają dużej ilości obsługi. Przykładowo na budowie silosów zbożowych podczas stosowania 216 dźwigników niezbędne jest zatrudnienie na zmianę roboczą około 60 robotników. W przypadku pracy na trzy zmiany jest to aż około 180 robotników na dobę. Z tego powodu niezbędne jest budowanie dodatkowych hoteli czy kuchni dla pracowników, co ma wpływ na dezorganizację pracy przedsiębiorstwa wykonawczego. Głównie dotyczy to zatrudnienia obsługi dźwigników, której czas trwa zazwyczaj około 2-3 tygodnie. Z tych właśnie niedogodności powinno się unikać stosowania tego typu dźwigników.[segregator uprawnienia budowlane]

Dźwigniki hydrauliczne

W Polsce stosuje się dźwigniki hydrauliczne typu ChDJK-4. Ich konstrukcja składa się z trzech zasadniczych podzespołów. Są nimi cylinder zewnętrzny, tłok i główna sprężyna. Zewnętrzny cylinder jest przedzielony przeponą i w górnej części posiada on głowicę. Pod przeponą znajduje się komora, w którą wsuwa się tłok. Tłok opierany jest na głównej sprężynie. Ona natomiast jest oparta na dnie cylindra. Tłok w swojej górnej części ma uszczelkę. W dolnej natomiast oraz w głowicy ustawia się trójdzielne względnie sześciodzielne szczęki w wyrobionych wcześniej stożkowo wnękach. W pionowej osi całego podnośnika jest wykonany otwór służący do przesuwania pręta niosącego. Pręt ten chwyta się poprzez szczęki znajdujące się w głowicy i poprzez szczęki znajdujące się w tłoku.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podnoszenie zespołu

W momencie, gdy do komory dźwignika pomiędzy przeponę cylindra i tłok doprowadza się płyn to dochodzi do nieznacznego przesunięcia się tłoka w dół. Powoduje to zaciśnięcie jego szczęk na pręcie niosącym, który jest utwierdzony w ścianie oraz jednoczesne zatrzymanie tłoka. Później poprzez zwiększone ciśnienie w komorze, które jest powodowane poprzez napływający płyn wywiera nacisk na przeponę. Tym sposobem podnosi się ona góry wraz z całością cylindra. Takie podniesienie cylindra trwa do momentu, gdy jego dno oprze się o dno tłoka, który jest zawieszony na pręcie.[uprawnienia budowlane] W tym samym czasie dochodzi do jednoczesnego napięcia głównej sprężyny. Wraz z chwilą zwolnienia ciśnienia dochodzi do opadnięcia cylindra na skutek przymocowanego do niego ciężaru rusztowań, który powoduje natychmiastowe zawiśnięcie cylindra na niosącym pręcie poprzez szczęk w głowicy. Główna sprężyna, która została wcześniej napięta podnosi tłok do góry i wypycha z komory ciecz. Można regulować skok dźwignika.

Węzeł sterowniczy

Węzeł sterowniczy składa się z kilku głównych elementów. Pierwszym z nich jest pompa, która poruszana jest poprzez silnik elektryczny. Następnym elementem jest wyłącznik ciśnieniowy. Oprócz tego niezbędne jest zastosowanie manometru, który ma zakres 15 atm. Oprócz tego mamy do czynienia z rozdzielaczem i zbiornikiem, w którym gromadzona jest ciecz. Ostatnimi elementami jest drobny sprzęt taki jak kurki spustowe, filtry oraz przelewy. Przy silniku elektrycznym powinno przewidywać się awaryjny silnik spalinowy. Ma to głównie znaczenie podczas wykonywania ścian żelbetowych. Spowodowane jest to tym, że deskowania tu nie można zatrzymywać, bo może dojść do przywarcia doń betonu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com