fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Powierzchnie przelewów zapór betonowych dla nowoczesnego budownictwa wykonuje się z betonu, który jest utwardniany metodą odpowietrzania. W celu wykonania tego procesu w dolnej części profilu przelewu należy wykonać i odpowiednio ustawić szablon. Następnie w nich umieszczany jest beton, który następnie wibruje według wcześniej wyprofilowanych szablonów. Nie wymaga się tu dodatkowego deskowania. Następnym etapem jest ułożenie pomiędzy lub pod szablonami płyt odpowietrzających. Z nimi przeprowadzony zostaje zabieg odpowietrzania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Taki proces możliwy jest do wykonania jedynie dla poziomych powierzchni betonowych lub ewentualnie nachylonych pod niewielkim kątem. W przypadku, gdy nachylenie ścian jest większe od 25 stopni to w części przelewowej należy zamontować szablony w segmentach o większych rozmiarach z płytami odpowietrzającymi.

Powierzchnie przelewów

Obciążenia deskowania i rusztowania

Podczas obliczania deskowania oraz rusztowania uwzględnia się zarówno obciążenia pionowe jak i poziome. Do obciążeń pionowych możemy zaliczyć między innymi ciężar własny deskowania, ciężar pochodzący od dopiero co ułożonego betonu oraz od zbrojenia, jeśli takie występuje. Uwzględnia się również obciążenia pochodzące od urządzeń oraz środków transportu dla betonu.[akty uprawnienia budowlane] Wśród obciążeń pionowych możemy również wyróżnić obciążenie rozłożone równomiernie spowodowane tłumem ludzi lub przez ciężar skupiony pochodzący od robotnika oraz jego narzędzi. Może jeszcze wystąpić obciążenie dynamiczne. Powstaje ono podczas zrzucania mieszkanki betonowej do deskowania z pojemników. Obciążenia pionowe mogą również powstawać podczas spadania masy betonowej z taśmowych przenośników o większej wydajności. Podczas tych obliczeń mamy do czynienia również z obciążeniami poziomymi. Możemy do nich zaliczyć parcie poziome pochodzące od świeżo ułożonej masy betonowej oraz od wiatru. Również możemy spotkać się z parciem poziomym występującym wewnątrz masy betonowej, które pochodzi od obciążeń dynamicznych. Przyjmuje się je tak samo jak dla obciążeń pionowych.[uprawnienia budowlane testy]

Parcie poziome

Parcie poziome najczęściej przyjmuje się uwzględniając wibrowaną masę betonową, która jest szeroko stosowana w budownictwie wodnym. Jego wielkość jaką wywiera beton na deskowanie jest uzależniona od ciężaru objętościowego betonu, jego składu, konsystencji i temperatury. Również wpływ ma na nią sztywność deskowania oraz intensywność z jaką prowadzone jest betonowanie. W przypadku masywów betonowych można stosować uproszczony schemat rozkładu obciążeń poziomych, które pochodzą od parcia masy betonowej. Podczas obliczeń elementów prefabrykowanych wykonanych z żelbetu, które mają postać płyt okładzinowych trzeba je dodatkowo sprawdzać ze względu na obciążenie pochodzące od ciężaru własnego płyty podczas transportowania i montowania prefabrykatów.[segregator uprawnienia budowlane]

Stale w konstrukcjach

Dla konstrukcji żelbetowych oraz dla lekko zbrojonych betonów możemy stosować kilka rodzajów stali. Wykorzystywana jest tu między innymi stal zwykła okrągła, stal o zmiennym przekroju oraz stal kwadratowa. Stosuje się również w tych konstrukcjach kątowniki, które są walcowane na gorąco. Możemy spotkać się również ze stalą okrągła o podwyższonej wytrzymałości. Uzyskuje się ją poprzez przeciąganie prętów na zimno przy jednoczesnym zmniejszaniu średnicy. Innym sposobem jest wykonywanie tego procesu z wywoływaniem naprężeń, które mają większą wartość od granicy plastyczności. W konstrukcja żelbetowych oraz lekko zbrojonych betonem możemy również znaleźć stal wysokogatunkową. Stosuje się ją dla konstrukcji sprężonych, której wytrzymałość na rozciąganie wynosi od 12000 do 24000 kg/cm2.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Rodzaje zbrojenia

Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje zbrojenia konstrukcji. Są one uzależnione od sposoby w jaki jest ono przygotowywane oraz od sposobu jego montażu. Pierwszym rodzajem jest uzbrojenie wykonane z pojedynczych prętów. Jest ono wykonywane z względnie małych prefabrykatów. Drugim rodzajem jest uzbrojenie, które tworzy sztywne szkielety samonośne.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com