fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Potok dzieli się na trzy główne części. Są nimi: kocioł, szyja oraz stożek usypowy. Kocioł jest miejscem, którym zbiera się rumowisko wraz z otaczających dany potok stoków. Szyja jest środkową częścią potoku. Jej zadaniem jest łączenie ze sobą kotła i doliny. W tym miejscu pod wpływem gwałtownego zmniejszania się spadku formuje się stożek usypowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Potok
Potok

Regulacja potoków

Regulacja potoków inaczej nazywana jest ich zabudową. Łączy się ją z jednoczesnym, bądź ewentualnie wcześniejszym utrwalaniem stoków. Utrwalanie stoków wykonuje się przez zalesienie, darniowanie oraz oplotkowanie. Takie zabieg zmniejszają intensywność obsypywania oraz zsuwania się rumowiska do potoków. Najważniejszymi pracami regulacyjnymi w obrębie kotła oraz szyi są: budowa przegród przeciwrumowiskowych, umocnienia stoków, dna oraz brzegów i obudowa biologiczna. Ta ostatnia polega na budowaniu brzegosłonów oraz sadzenie pasów wikliny wzdłuż brzegów.[segregator uprawnienia budowlane]

Proces korekcji progowej

Potoki mogą być regulowanie. Robi się to przez stosowanie progów. Taki zabieg nosi nazwę korekcji progowej. Wykonuje się ją w miejscu stożka usypowego po pewnym ograniczeniu ruchu rumowiska. Oznacza to, że można wykonać je po zabudowaniu górnej części potoku w miejscu kotła oraz szyi. Przekrój danego koryta oblicza się ze względu na średnią wielką wodę.[akty uprawnienia budowlane] Korekcję progową stosuje się dla spadków wynoszących od 2 do 20%. Wyjątkowo można stosować ją dla potoków o spadkach wynoszących 30%. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy dany potok posiada niewielką zlewnię, która jest silnie zalesiona oraz dla dna potoku złożonego z dużych kamieni. Korekcja progowa powinna być wykonywana powyżej terenu zalewowego odbiornika. Stosuje się tam stopień, który jest wyższy i posiada nieckę wypadową oraz zagłębione fundamenty.

Odsypiska

Niektóre odsypiska należy wyrównać z lekkim spadem w kierunku koryta. Robi się to dla sytuacji, gdy znajdują się one poza uregulowanym korytem potoku, a ma na nich miejsce rozlewanie się wielkiej wody. Oprócz tego powinny być one zabezpieczone poprzeczkami oraz obsadzane wikliną. Taki zabieg znacznie zwiększa ich odporność. W sytuacji, gdy nie zabezpieczymy odpowiednio dna przy wykorzystaniu progów oraz opasek może to doprowadzić do erozyjnego działania wody, co często prowadzi do poważnych awarii.[uprawnienia budowlane]

Budowanie przegród

Podczas szybkiego pogłębiania się dna dochodzi do obniżania się zwierciadła wody gruntowej. Przez to może pojawiać się przesuszanie sąsiadujących gruntów. W cel przywrócenia pierwotnych warunków wodnych można wykonać przegrodę. Nie jest to jednak łatwe rozwiązanie. W przypadku, gdy górne partie potoku były wcześniej zabudowanie, to zamulenie występujące między przegrodami dzieje się bardzo powoli. Może jednak dojść do sytuacji, gdy pomiędzy przegrodami potoku, który ma nadmiernie obniżone dno sypie się dowożonym rumowiskiem. Jest to spowodowane tym, że zamulenie odbywa się tu zbyt powoli.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Projektowanie trasy potoku

Projektowanie trasy potoków w przypadku, gdy mamy do czynienia z korekcją progową jest inne niż dla regulacji rzek. W tej sytuacji nie występuje trasa złożona z łuków o przeciwnych kierunkach. Tutaj wykorzystywane są jak najdłuższe proste odcinki. Czasami jednak mamy sytuację, że łuki są niezbędne. W tym przypadku pomiędzy nimi należy wstawić wstawkę prostą, której długość musi być nie mniejsza niż cztery szerokości zwierciadła wielkiej wody. Bardzo niebezpieczną sytuacją jest krzyżowanie się nurtu wielkiej wody z trasą, która składa się z dużej liczby zakoli. Regulację potoków wykonuje się stosując łuki o promieniach mniejszych niż 100 metrów. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ ulega ono szybkiemu niszczeniu.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com