fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności karnej w budownictwie

Zawód z uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na samodzielne pełnienie funkcji technicznych w budownictwie wpisuje się w zawód zaufania publicznego. Dlatego też podlega odpowiedzialności zawodowej. Organ samorządu zawodowego lub organ nadzoru budowlanego mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.(uprawnienia budowlane)

Jednak najpierw dany organ musi przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające. Następnie we wniosku należy podać informacje o jaki występek oskarża się daną osobę, a także wyjaśnienie ze strony prawnej jak i faktycznej, zamieszczając też dowody. Organ samorządu zawodowego ma prawo by orzekać jeśli chodzi o odpowiedzialność zawodową. Przepisy odrębne dokładnie definiują zadania wszystkich organów.(uprawnienia architektoniczne) Ustawa z grudnia 2000 roku, określa, że do odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej mogą być pociągnięte osoby z samorządów zawodowych architektów, inżynierowie budownictwa czy urbaniści na podstawie określonych funkcji.

Okręgowa rada izby i okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej mają prawo finalizować i orzekać odnośnie wszystkich kwestii odpowiedzialności zawodowej. Okręgowa rada izby wykonuje zadania konkretnego samorządu zawodowego, ale tylko ma swoim określonym terenie. Tak więc jakie czynności dokładnie leżą w odpowiedzialności tej izby? Otóż muszą rejestrować każdego członka, który popełnił wykroczenie odnośnie odpowiedzialności zawodowej. Co więcej prowadzą sprawy o tę odpowiedzialność. Ostatnie jednak nie mniej ważne zadanie to występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego o konieczność wszczęcia postepowania dyscyplinarnego.(dowiedz się więcej)

Okręgowy sąd dyscyplinarny i jego zadania

Najważniejsza i najbardziej odpowiedzialna rola spoczywa na okręgowym sadzie dyscyplinarnym. To właśnie on rozpatruje pod każdym kątem sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Ponadto stoi na czele spraw dyscyplinarnych, czyli tych najpoważniejszych, które obejmują członków izb okręgowych. Decyzje orzekające podejmuje on w składzie zaledwie trzech osób. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej posiada też swoje zadania, gdyż jest on oskarżycielem i prowadzi postępowania wyjaśniające.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com