fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne – wniosek

Odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne jest kluczowe, jeśli chcemy uzyskać uprawnienia budowane właśnie w tej specjalności. Proces kwalifikacyjny prowadzi właściwa nam miejscem okręgowa komisja kwalifikacyjna samorządu zawodowego architektów. Wspomniany proces składa się z kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej. Jest tu i miejsce na egzamin na uprawnienia architektoniczne. Sam proces kwalifikacji może rozpocząć się dopiero wtedy, gdy kandydat złoży właściwy wniosek. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane) (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne – niezbędne załączniki

Wniosek trzeba zaopatrzyć w odpowiednie załączniki. Zalicza się do nich odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement do niego, zamiennie z wypisem z przebiegu studiów. Koniecznie trzeba mieć potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, które wystawia nam patron. Wzór tego dokumentu znajdziemy w przepisach wykonawczych ustawy o zawodzie architekta. Potwierdzeniem odbycia praktyk jest również zaświadczenie, które otrzymamy w wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego. Jest tam sprecyzowany okres odbywania praktyki wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia konkretnych prac. Dotyczą one projektowania bądź budowy obiektów na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych, które podlegają szefowi ABW lub ministrom MON bądź MSWiA. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia architektoniczne – co w przypadku braków?

Składając wniosek należy upewnić się, że wśród dokumentów mamy też uczelniane zaświadczenie, które potwierdza prowadzenie studiów zgodnie z umową między uczelnią a izbą. Do załączników trzeba dołączyć prace projektowe, które wykonało się podczas praktyki oraz kopię dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli w naszych dokumentach będą braki, komisja kwalifikacyjna izby architektów wydaje postanowienie, którym wzywa kandydata na uprawnienia do ich uzupełnienia. Wnioskodawca dostaje na to 30 dni. Jeśli potrzebne dokumenty nie wpłyną przed upływem wyznaczonego czasu, postępowanie zostaje wstrzymane. Warto wiedzieć, że samo postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w zgodzie z regulaminem zamieszczonym w art. 57 pkt. 7 ustawy dotyczącej zawodu architekta. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com