fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pomoc de minimis – czym jest?

Pomoc de minimis stanowi wsparcie dla firm, które finansowane jest z budżetu państwa. Aby dokładniej dowiedzieć się, czym jest, sprawdźmy, co takie wsparcie obejmuje i czy ta kwota w jakikolwiek sposób jest w stanie zadowolić przedsiębiorstwa.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Pomoc de minimis – czym jest?

Definicja

Państwo w zakresie pomocy ma szereg możliwości. Możliwości te dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak i firm. Właśnie jedną z takich form pomocy jest pomoc de minimis. Została ona uwarunkowana Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.To właśnie tam jasno zostały określone zasady, które dotyczą pomocy przedsiębiorcom, a także została zawarta sama definicja pomocy de minimis. Wedle artykułu 107 jest to:  (uprawnienia budowlane 2022) 

„wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim w pływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”

Jest to więc pewien rodzaj pomocy, która jest ponad wcześniej wspomniane zakazy i umożliwia skierowanie wsparcia Państwa w stronę firm. W naszym polskim prawodawstwie również określono pomoc de minimis. W świetle polskiego prawa, pomoc de minimis oznacza:

„pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tysięcy euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tysięcy euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych.” – źródło definicji – strona internetowa www.sejm.gov.pl.

Pomoc de minimis należy więc traktować jako zwiększenie limitu pomocy dla przedsiębiorców do kwoty 500 tysięcy euro. Taka pomoc może być udzielona firmom w ciągu 3 podatkowych lat. Oczywiście dotyczy to firm, które świadczą usługi interesu publicznego.  (uprawnienia budowlane kontakt) 

Formy

Pomoc de minimis może obejmować różnego rodzaju formy wsparcia. Wśród nich wymienić należy:

  • pomoc finansowa przedsiębiorstwa
  • organizacja szkoleń dla przedsiębiorstwa
  • forma pomocy w zakresie umorzenia odsetek ZUS
  • forma pomocy w zakresie umorzenia innych zobowiązań wobec państwa
  • dodatkowe, jednorazowe amortyzacje dla firm
  • zwolnienia podatkowe
  • udzielanie preferencyjnych kredytów dla firm.

Program pomocy de minimis ma oczywiście swoje limity, więc nie jest to studnia bez dna. Najważniejsze szczegóły dotyczące limitów znajdziemy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli chodzi o formę prawną uzyskania pomocy to jako przedsiębiorstwo możemy ją uzyskać w drodze postępowania administracyjnego bądź umowy. Wiele w tym zakresie zależy od poszczególnych regulacji prawnych.   (uprawnienia budowlane program) 

Limity

Artykuł 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wskazuje, że maksymalnie przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc w kwocie 200 tysięcy euro w przeciągu trzech lat. 200 tysięcy euro to kwota brutto, o czym należy pamiętać w przypadku odliczania podatków. W zależności od sektora, do którego kierowana jest pomoc, dofinansowanie może się zmniejszać kwotowo. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów, gdzie limit wynosi 100 tysięcy euro brutto. Ważne jest, by przedsiębiorca przed chęcią uzyskania pomocy de minimis zorientował się dobrze, czy taka pomoc mu przysługuje. Powinien także dokładnie sprawdzić, czy nie przekracza maksymalnego limitu.   (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com