fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podtorze jezdni

W zakładach koksowniczych, które istnieją, występują jezdnie maszyn wsadowych, które znajdują się kilka metrów ponad terenem. Z reguły wysokość tak odpowiada poziomowi odpowiadającemu podbudowie baterii pieców koksowniczych i innym obiektom piecowni. Podtorze ma wtedy kształt pomostu lub jest w charakterze budynku, którego nośnymi elementami są żelbetowe ramy poprzeczne. Na tych ramach wspierają się belki podłużne podtorza. Przestrzeń pomiędzy belkami zamyka się stropodachem z konstrukcji żelbetowej. Wnętrze pomostu wykorzystuje się jako pomieszczenie gospodarczo – usługowe lub magazyny.

Istnieją także takie jezdnie, które są dobre dla znacznie lżejszych maszyn wsadowych. Belki podtorza wsadnicy robi się wówczas jako ławy żelbetowe, które wspierają się na murach z cegły w postaci sklepień łukowych i filarów. Torowisko i konstrukcja podtorza są tak dostosowane, żeby pasowały do konstrukcji wykorzystywanej maszyny wsadowej (uprawnienia budowlane 2021).

Podtorze jezdni
Podtorze jezdni

Obciążenia

Obciążeniami, które zasadniczo działają na konstrukcję podtorza jezdni maszyny, są:

– siły pochodzące z obciążenia wsadnicą,

– ciężar własny konstrukcji podtorza i torowiska jezdni,

– siły pochodzące z oddziaływań słupów hali cieplaka.

Żeby móc obliczyć konstrukcję podtorza, trzeba przyjąć takie obciążenia:

– ciężar własny wsadnicy napełnionej węglem,

– od parcia wiatru na wsadnicę w kierunku:

* równoległym do osi torowiska jezdni,

* prostopadłym do osi torowiska jezdni.

– występujące podczas pracy drąga wypychowego,

– występujące podczas obsadzania komory pieca i wyciągania deski obsadowej,

–  od hamowania wsadnicy,

– od podnoszenia wsadnicy.

Dzięki 8 par kół, które zamontowane są na czterech wózkach, wsadnica przekazuje siły na ławy fundamentowe podtorza. Na skutek rozkładu sił na wózki pojawiają cię z jednej strony przeciążenia rzędu 15%. Większymi siłami obciążone są wózki, które są bliżej skrzyni ubijania niż te oddalone (program na uprawnienia budowlane).

Obliczenia obciążeń

Żeby móc obliczyć obciążenie wiatrem należy wziąć pod uwagę następujące wartości:

– normowe wartości parcia wiatru na powierzchnię wsadnicy w kierunku równoległym do osi torowiska jezdni,

– współczynniki opływu,

– normowe wartości parcia wiatru na powierzchnię wsadnicy w kierunku prostopadłym do osi torowiska jezdni.

W trakcie pracy drąga powstaje obciążenie w trakcie wypychania koksu z komory pieca. Jest to siła pozioma H. Działa ona na ramieniu h w kierunku prostopadłym do osi torowiska jezdni. Długość h jest wysokością drąga wypychowego w stosunku do poziomu główki szyny torowiska wsadnicy. Siła wypychania jest równa 50 T.

W momencie, kiedy wsadnica hamuje, to pojawiają się siły poziome T. Występują one na skutek tarcia hamowanych kół danych wózków po szynach. Liczba par kół, które napędzają, jest zależna od rodzaju konstrukcji wsadnicy. Ich liczba wynosi 2 lub 4. Współczynnik tarcia posuwistego jest równy 0,2. Zdarza się tak, że w trakcie remontowania wsadnicy, trzeba ją podnieść. Wtedy pojawiają się siły, które działają na ławy fundamentowe o wielkości R. Rozmieszcza się je symetrycznie względem osi wózków wsadnicy w odstępie Vsl.Rozkład i wielkość sił, które działają na ławy fundamentowe podtorza, przyjmuje się zgodnie ze schematami (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Posadowienie podtorza

Podtorze z reguły buduje się z ław fundamentowych. Są one z belek z żelbetu, które są ze sobą łączy ściągami żelbetowymi na całej długości.

Ze względu na różne warunki gruntowe ławy podtorza można posadowić:

– bezpośrednio na tym gruncie,

– na palach.

W pierwszym przypadku poziom spodu ław na długości jezdni jest zmienny i przystosowany do tych obiektów piecowni, które znajdują się najbliżej. Posadowienie podtorza na długości baterii pieców musi być dostosowane do poziomu, na jakim posadowione są kanały dymowe i fundamenty baterii. Z kolei na długości wieży węglowej, jest ono dopasowane do poziomu posadowienia fundamentów tej wieży. Wyjątkiem jest miejsce poza baterią pieców, na odcinku stanowiska remontowego wsadnic. Tam ławy podtorza są posadowione na poziomie gruntu nośnego (programy do uprawnień architektonicznych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com