fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podparcie stropu wyłomu jest konieczne w skałach, które mają gorsze właściwości mechaniczne oraz górotworze spękanym, który wywiera duże parcie pionowe. Podparcie to wykonuje się przed wykonywaniem obudowy. Rodzaj podparcia uzależniony jest od warunków lokalnych. Możemy wyróżnić jego dwa rodzaje. Pierwszy opiera się na łukach wspierających. Do drugiego wykorzystywane są ramy wspierające. Jeżeli korzystamy z łuków wspierających, to sztolnia powinna być drążona jedynie w obrębie sklepienia. Sklepienie to opiera się przy wykorzystaniu łuków zrobionych ze stali lub żelbetu. Osadza się je po kolei w wydrążonych niszach. Pod tymi łukami wykonuje się drążenie pozostałej części galerii. Następnie betonuje się obudowę. W przypadku, gdy górotwór ma duże wartości parcia poziomego to zamiast łuków stosuję się ramy stalowe. Obydwa z tych sposób stanowią elementy nośne obudowy.[uprawnienia budowlane testy]

Podparcie stropu wyłomu
Podparcie stropu wyłomu

Zbrojenie sztolni bezciśnieniowych

W sztolniach bezciśnieniowych rzadko spotyka się z obudową wykonaną z żelbetu. Jest to spowodowane trudnością w montażu zbrojenia. Jest to proces niezwykle trudny oraz pracochłonny. Zbrojenie jedynie łatwe jest do zamontowania w dnie sztolni. Takie rozwiązanie stosuje się jedynie, gdy dno może przenosić bardzo duże wartości obciążenia. Elementy obudowy, które są zbrojone powinny mieć grubość większą od 15 centymetrów. W przypadku obudowy wykonanej z betonu powinno się zadbać o odpowiednie połączenie pomiędzy dnem a ścianami. Można to robić na dwa sposoby.[uprawnienia budowlane] Pierwszy z nich mówi o tym, żeby związać w sposób konstrukcyjny dno ze ścianami. W ten sposób powstaje jednolita konstrukcja obudowy, która jest zamknięta. Jest to korzystne rozwiązanie dla górotworów, które charakteryzują się niewielkim odporem na działanie parcia wewnętrznego wody. W tym przypadku przez dno przenoszone są siły rozciągające. Przez to powinno być ono odpowiednio zbrojone właśnie na rozciąganie. Drugie rozwiązanie polega na tym, żeby oddzielić dno od pozostałej części obudowy przy użyciu dylatacji. Takie sytuacja powoduje powstanie otwartej ramy. Rozwiązanie to możliwe jest jedynie dla górotworów, które charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz wywierają one małe parcie boczne. W tym przypadku dno pozostaje niezbrojone, ponieważ w całości konstrukcji pełni jedynie rolę pomocniczą.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obudowa z elementów prefabrykowanych

W przypadku obudowy prefabrykowanej jej konstrukcja składa się z elementów wykonanych z żelbetu. Montuje się je bezpośrednio w wyłomie podczas drążenia sztolni. Elementy wykorzystywane w tej obudowie z jednej stronu służą do wspierania wyłomu. Z drugiej natomiast tworzą one część obudowy sztolni. Przestrzeń, która występuje pomiędzy elementami prefabrykowanymi a skałą musi zostać wypełniona betonem. Taki zabieg powoduje wiązanie jej z górotworem. Robi się to specjalnymi metodami. Przestrzeń, która ma zostać betonowana musi zostać najpierw wypełniona kruszywem. Następnie do niego pod ciśnieniem wtłaczana jest zaprawa cementowa.[akty uprawnienia budowlane]

Obudowy sztolni ciśnieniowych

W sztolniach ciśnieniowych woda wypełnia jej przekrój, który znajduje się pod ciśnieniem. To ciśnienie musi zostać przeniesione w części, bądź całości przez obudowę. Ma to duży wpływ na kształt oraz wielkość danej obudowy. Jest to spowodowane tym, że ciśnienie wewnętrzne wywołuje w niej naprężenia rozciągające. Przez to sztolnie wykonywane są najczęściej z przekrojem kołowym lub zbliżonym do kołowego.[egzamin na uprawnienia budowlane] Taka konstrukcja powoduje, że naprężenia rozciągające są rozmieszczone w sposób równomierny i stosunkowo mają najmniejsze wartości. Obudowę wykonaną jedynie z jednej warstwy stosuje się jedynie dla bardzo korzystnych warunków. Są nimi wartości ciśnienia wewnętrznego, które nie przekraczają 60 metrów słupa wody. Można stosować je również dla wartości jednakowego współczynnika podatności sprężystej, który musi wynosić więcej niż 200 kG/cm2. Dla mniejszej wartości tego współczynnika to obudowę należy wykonać z żelbetu. Jest to najczęstsze rozwiązanie dla sztolni ciśnieniowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com