fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pochylnie

Komunikacja w budynkach przemysłowych odbywa się nie tylko przy wykorzystaniu schodów (program uprawnienia budowlane). Często wykorzystuje się do tego celu pochylnie. Ich największą zaletą jest to, że są one jednocześnie klatkami schodowymi, a także drogami transportowymi dla przewozu towarów. Pochylnie powinny się charakteryzować tym, że:

– jej powierzchnia powinna być szorstka, żeby ześlizg był utrudniony,

– jej nachylenie nie może być większe niż 1:6.

W związku z tym widać, że w planując pochylnię a nie schody należy pamiętać o wydzieleniu odpowiedniej ilości miejsca.

Pochylnie
Pochylnie

Poddasza i mansardy

Poddasza i mansardy, które występują w budynkach przemysłowych, mogą pełnić funkcję pomieszczeń:

– pomocniczych lub usługowych – magazyny materiałów lekkich i niepalnych,

– socjalnych, w których ludzie będą krótkotrwale przebywać,

– rozdzielczych dla instalacji.

Miejsca te, a zwłaszcza mansardy, charakteryzują się tym, że ściany boczne nie są wysokie. W związku z tym niezbędne jest, żeby doświetlać pomieszczenia:

– światłem górnym,

– światłem górno-bocznym,

– oddzielnymi latarniami.

Żeby pomieszczenia, które znajdują się na górnych piętrach, mogły pełnić funkcje produkcyjne, to można zrezygnować z wykonania mansard. Wówczas należy cofnąć ściany do lica budynku. Powstaje wtedy przestrzeń zwężona, która charakteryzuje się całkowitą wysokością i bocznym oświetleniem. W tym samym momencie powstają również tarasy zewnętrzne, które mogą pełnić funkcję przejścia komunikacyjno-ewakuacyjnego. Warunkiem jest jednak to, żeby posiadały bezpośrednie dojście do klatki schodowej. Poddasze można wykorzystać jako piętro przemysłowe wtedy, kiedy zostaną zastosowane stropodachy (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Podziemia

Podziemia to inaczej pomieszczenia, które znajdują się poniżej 1 m w stosunku do terenu wokół. Pełnią one różne funkcje w budynkach wielokondygnacjowych. Mogą być one np.:

– magazynami materiałów ciężkich,

– pomieszczeniami rozdzielczymi,

– maszynowniami klimatyzacyjnymi,

– pomieszczeniami socjalnymi dla krótkotrwałego przebywania ludzi (np. szatniami, ustępami, natryskami, kuchniami, stołówkami),

– schronami.

Dodatkowo w podziemiach mogą znajdować się połączenia, które pozwalają na łatwiejszą komunikację towarową pomiędzy różnymi oddziałami danego zakładu przemysłowego. Można tam przeprowadzić również rozdzielcze przewody instalacyjne oraz kable elektryczne. Dzięki temu, że będzie to w podziemiach, to nie ma konieczności, żeby je zakopywać (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Komunikacja z podziemiem najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu:

– pochylni zewnętrznej (do transportu materiałów ciężkich),

– klatki schodowej (ruch pieszy),

– dźwigu towarowego zewnętrznego bądź wewnętrznego.

Głębokość traktu

Głębokość traktu uzależniona jest od prawidłowego dostępu światła. W związku z tym powinna ona wynosić maksymalnie dwa razy tyle, co wysokość pomieszczenia, którą mierzy się przy oknie od podłogi do dolnej krawędzi nadproża okiennego. Do głębokości traktu nie wlicza się:

– środkowego pasa komunikacyjnego przy dwustronnym oświetleniu kondygnacji,

– tylnego pasa przy jednostronnym oświetleniu kondygnacji.

Wysokość wynosi h = 4 m, a pas środkowy ma szerokość p = 3m. Wówczas głębokość traktu z każdej strony wynosi t = 2×4 m = 8 m, a maksymalna szerokość hali produkcyjnej jest równa 2×8 m + 3m = 19m. Należy dążyć do tego, żeby górną krawędź otworu okiennego doprowadzić jak najbliżej stropu. Pozwoli to umożliwić jak najdalszy zasięg bezpośrednich promieni światła. Można to osiągnąć przy wspornikowym układzie konstrukcji nośnej. Jeżeli będzie układ tarasowy, to można górnie doświetlić niższe kondygnacje bezpośrednim światłem dziennym (uprawnienia architektoniczne 2021).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com