fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

O czym pamiętać przy budowie domu jednorodzinnego?

Każda budowa domu mieszkalnego wiąże się z koniecznością spełnienia warunków określonych przez prawo budowlane. Przede wszystkim chodzi tutaj o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i spełnienie jego wymogów. Oprócz tego przepisy mówią o prawidłowym rozmieszczeniu wnętrza a także zewnętrznego terenu działki budowlanej. Wybrany przez nas projekt domu jednorodzinnego musi uwzględniać wiele warunków, które mają na celu umiejscowić budynek na działce w prawidłowy sposób. Mamy tutaj na myśli usytuowanie względem otoczenia i planu komunikacji. Jest to istotne, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo mieszkańców. (testy uprawnienia budowlane) (program uprawnienia architektoniczne)

Plan zagospodarowania przestrzennego – wielkość działki

Rozmieszczenie budynków wolnostojących o małej kubaturze może według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  przybierać postać zwartej zabudowy na małej działce. W przypadku niektórych terenów dopuszczalna jest ekstensywna zabudowa jednorodzinna. Dopuszcza ona możliwość postawienia budynku na dużej działce. Z budownictwem jednorodzinnym o charakterze rozproszonym mamy najczęściej do czynienia na terenach nie wchodzących w skład miast. Plan zagospodarowania przestrzennego to jednak coś więcej jak tylko warunki względem działki budowlanej. Plan określa również takie cechy jak maksymalna wysokość domów czy linię zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej. Co więcej, taki plan ma również prawo narzucić nam kolor elewacji. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Plan zagospodarowania przestrzennego a komunikacja

Każdy jednorodzinny budynek mieszkalny powinien mieć drogę dojazdową do swojej posesji. Zwykle jest to droga, która jest wykorzystywana przez osoby trzecie i to bez żadnych ograniczeń – tak zwana droga komunikacji ogólnej. W jej przypadku niezwykle ważny jest jej projekt. Droga ta musi być odpowiednio szeroka, aby w razie niebezpieczeństwa mogła posłużyć za drogę ewakuacyjną lub pożarową. Dojazd do posesji powinien być wygodny i umożliwiać szybkie dostanie się do budynku, w szczególności służbom ratowniczym. Mamy tu na myśli nie tylko karetkę pogotowia czy straż pożarną, ale i pogotowie gazowe czy ekipę energetyczną. Warto również pamiętać o tym, że udrożniona droga jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa mieszkańców. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.