fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Plan robót ziemnych

Na etapie omawiania planów zabudowy pojawiła się informacja o tym, że plan generalny należy opracować i w rzucie poziomym, i pionowym (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Widać to szczegółowo na planie robót ziemnych. Plan zabudowy daje wytyczne do stworzenia planu robót ziemnych. Na planie zabudowy oraz na planie robót ziemnych powinno się ustalić zasadę, która mówi o ukształtowaniu terenu pionowego. Dotyczy to przede wszystkim:

– podstawowych rzędnych plantowania,

– kierunków i wielkości spadków,

– uwzględnienia sieci dróg kolejowych i kołowych,

– możliwości na odprowadzenie wód opadowych,

– prowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Ponadto należy ustalić:

– rzędne posadzek budynków i budowli z uwzględnieniem racjonalnego posadowania,

– rzędne głównych punktów sieci komunikacji kołowej i kolejowej.

Plan robót ziemnych
Plan robót ziemnych

Wykonanie planu robót

Wykonanie planu robót polega na tym, żeby narysować siatkę na planie sytuacyjnym zakładu. Przyjmuje się układy współrzędnych, które mają boki od 10 do 25 m. Wszystko zależy od konfiguracji terenu oraz fazy projektu. Tam, gdzie siatka się przecina wpisuje się na czarno rzędne terenu, które istnieją, zgodnie z planem warstwicowym. Kolejnym krokiem jest napisanie na czerwono rzędnych projektowych, a także różnice wysokości oznaczają wykopy (-) oraz nasypy (+). Należy również oznaczyć miejsca zerowe, które po połączeniu wskazują granicę wykopów oraz nasypów (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Kolejnym krokiem jest wyliczenie dla każdego z tych kwadratów ilości robót ziemnych. Polega to na pomnożeniu powierzchni danego kwadratu przez średnią wysokość wykopów lub nasypów. Wyniki należy wpisać na dole rysunku. Dodatkowo można je zobrazować wykresem, na którym można wziąć pod uwagę wykopy spod fundamentów.

W sytuacji, kiedy nie wynik wyliczeń będzie niezadawalający, to należy zrobić nowy rysunek z podniesieniem lub opuszczeniem rzędnych projektowanego terenu.

Sieć instalacji

Sieć instalacji podziemnych i nadziemnych znajduje się w praktycznie każdym zakładzie przemysłowym. W skład sieci wchodzą:

– przewody wodociągowe,

– przewody gazowe,

– kable elektryczne,

– przewody kanalizacyjne,

– przewody sprężonego powietrza.

Na rozwiązanie planu generalnego wpływa sieć instalacji podziemnych. Należy też pamiętać o tym, że w zakładach tego typu potrzebne jest duże zapotrzebowanie na np. energię elektryczną, wodę czy parę. Często buduje się przy zakładach przemysłowych własne elektrownie, stacje wodociągowe czy oczyszczalnie ścieków (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Wpływ instalacji

Kiedy odczuwa się wpływ instalacji podziemnych (częściowo) i nadziemnych? Przede wszystkim w momencie, kiedy ustala się szerokość ulic w zakładzie przemysłowym. Najczęściej dochodzi do tego, że konieczne jest poszerzenie ulic powyżej szerokości, które są wymagane przepisami budowlanymi i pożarowymi. Spowodowane to jest tym, że trzeba układać przewody obok siebie, jednocześnie zachowując minimalną szerokość pasów dla każdego przewodu. Należy też wziąć pod uwagę miejsce, w którym wybuduje się studzienki, a także trzeba zachować odpowiednią odległość od budynków.

Szerokość pasów jest zależna od szerokości wykopów, które są niezbędne, żeby móc ułożyć przewody. Pasy są tym szersze, im większa jest średnica przewody i głębokość założenia. Żeby móc ułożyć przewody w terenie, to pasy muszą być nieco szersze. Dzięki temu wykopy jednej linii nie spowodują, że zawalą się wykopy sąsiedniej linii. Przewody podziemne powinny być w takiej odległości od budynków, żeby fundamenty się nie obsuwały na skutek wykopów po ułożeniu przewodów. Może do tego dojść w sytuacji, kiedy przewód leży poniżej stopy fundamentowej. Jedynym rozwiązaniem jest odsunięcie wykopów na tyle daleko, żeby był poza linią, która przeprowadzona jest od stopy fundamentu pod kątem naturalnego stoku, a awaria w sieci nie doprowadzi do uszkodzenia fundamentów lub nie będzie niebezpieczna dla ludzi. Odległość przewodów od krawędzi jezdni nie może być nie mniejsza od połowy szerokości wykopu zwiększonej o 0,5 m i wynosi około 1,5-2 m (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com