Pierwsza myśl, gdy słyszysz infrastruktura kolejowa

Błędnym założeniem jest stwierdzenie, że infrastruktura kolejowa wymaga jedynie prostych rozwiązań, a nie tych bardziej skomplikowanych. Do tej infrastruktury przynależy bardzo wiele obiektów, które da się zauważyć na stacji kolejowej i wokół niej.(uprawnienia budowlane – egzamin)

Obiekty takie, jak linie kolejowe, budynki znajdujące się na tym samym podłożu usprawniają transport ludzi, a także zarządzanie obiektem. Zarządca, bądź też właściciel kolei to osoba, która posiada majątek tzn. infrastrukturę kolejową (wszelkie budynki, obiekty, linie kolejowe). Być może nie każdy obiekt na terenie jest w pełni użyteczny lub nie spełnia ważnego zadania, ale każdy należy do owego majątku. Dzięki dobrej organizacji i uporządkowaniu obiektu, przewozy mogą się odbywać. Prowadzone są przez doświadczonych w tym pracowników kolei.(nauka do uprawnień architektonicznych)

infrastruktura kolejowa

Praktycznie wszystko na terenie kolei jest brane pod uwagę, gdy używa się określenia infrastruktura kolejowa. Są to m.in. tory, rozjazdy, mosty, pomosty, przepusty, tunele. Gdy obiekt znajduje się na części drogi kolejowej jest wówczas nazywany częścią składową. Nie należy zapominać także o bocznicach, specjalnych linach, nasypach, przekopach, czy nawet  rowach murowanych.(uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Działanie infrastruktury kolejowej

Żeby układ kolei mógł właściwie funkcjonować potrzebne są w tym celu zarówno podstawowe, jak i dodatkowe obiekty. W grupie elementów infrastruktury kolejowej znajdą się m.in. urządzenia zabezpieczające ruch: bezpieczniki, system oświetleniowy czy urządzenia sygnalizacyjne. Pełnią one głownie funkcje techniczne. Nie należy zapominać o nowoczesnych przejazdach kolejowych czy odpowiednio dostosowanej nawierzchni kolejowej (wraz z szynami). Do tych elementów infrastruktury kolejowej zaliczamy również obiekty, znajdujące się na kolei, i którymi zarządca może dysponować.(egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *