fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stojaki i zastrzały łączy się z pasem dolnym podobnie jak miało to miejsce w przypadku łączenia ich z krążynami. Czasami niezbędne jest zastosowanie tu podkładek wykonanych z twardego drewna lub stalowych ceowników. Spowodowane jest to możliwością wystąpienia znacznych naprężeń prostopadłych do włókien. Konstrukcja dolnego rusztowania powinna być tak wykonana, żeby składowe sił poziomych, które występują w zastrzałach mogły być przekazywane na pas dolny. Pas dolny natomiast powinien mieć umożliwione przenoszenie tych sił.[uprawnienia budowlane testy] Pod pasem dolnym wiązarów rusztowania górnego najczęściej zakładane są w sposób bezpośredni przyrządy, które służą do opuszczania rusztowania górnego podczas usuwania deskowania i rusztowania. W celu ułatwienia manipulowania tymi przyrządami dąży się do tego, żeby rusztowanie górne było możliwie jak najlżejsze. Uzyskuje się to poprzez możliwie jak najmniejszą wysokość tego rusztowania.

Pas dolny wiązarów rusztowania
Pas dolny wiązarów rusztowania

Mosty łukowe

W mostach łukowych płaskich dolny pas wiązarów rusztowania górnego jest najczęściej zakładany na poziomie znajdującym się tuż pod wezgłowiem łuków. Punkty węzłowe, w których zbiegają się stojaki oraz zastrzały w miejscu ich oparcia na pasie dolnym muszą być od siebie odpowiednio oddalone. Odstępy między nimi uzależnione są od warunków miejscowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Między innymi wpływa na to materiał z jakiego wykonane są rusztowania. Również wpływ ma rodzaj przyrządów służących do opuszczania, a przede wszystkim odległość pomiędzy stojakami lub palami rusztowania dolnego. Odległość ta z kolei uzależniona jest od wielkości obciążeń jakie mogą zostać przekazywane na te podpory. Pomiędzy punktami podparcia zazwyczaj występuje odstęp wynoszący od 4 do 8 metrów. Zazwyczaj odległość ta odpowiada mniej więcej wartości strzałki/łuku. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z łukiem o dużej strzałce oraz znacznym obciążeniu to rusztowanie powinno mieć mniejsze odstępy. W miejscach wezgłowi powinno się dobierać odstępy mniejsze niż w środkowej części. Robi się to, żeby zastrzały nie miały zbyt dużej wartości nachylenia od pionu.[uprawnienia budowlane]

Stężenia w rusztowaniach

Stężenia podłużne oraz poprzeczne mają bardzo ważną rolę w rusztowaniach. Wymiary przekrojów tych stężeń nie mogą być wyznaczone za pomocą obliczeń statycznych. Zazwyczaj ich przekrój jest ustalany poprzez stosunek do przekrojów stojaków i zastrzałów. Decydujące znaczenie podczas tego wyznaczania ma wyczucie inżynierskie oraz doświadczenie osoby projektującej daną konstrukcję. W praktyce wykazano, że ilość drewna jaka jest niezbędna do wykonania stężenia podłużnego oraz podłużnego stanowi około 20% całości drewna jaka jest zużywana na rusztowanie. Stężenia podłużne oraz poprzeczne poziome są najczęściej wykonywane jako kleszcze.[akty uprawnienia budowlane]

Stężenia poziome i poprzeczne

Stężenia poziome są zakładane w odległościach wynoszących od 3,5 do 4 metrów. W przypadku, gdy strzałka sklepienie jest nie większa niż 7,5 metra to wystarczające jest zastosowanie jednego stężenia poziomego podłużnego, które ma postać kleszczy i znajduje się w płaszczyźnie wiązara. Dla większych strzałek stosowane są dwa lub trzy stężenia poziome. Dla małej strzałki natomiast, która wynosi do 3 metrów można nawet nie stosować żadnych stężeń poziomych podłużnych. Stężenia poprzeczne poziome są mocowane do stojaków pod krążynami, na dolnych końcach stojaków oraz poniżej miejsca skrzyżowania stojaków i zastrzałów z poziomymi podłużnymi stężeniami.[segregator uprawnienia budowlane]

Stężenia ukośne

Stężenia ukośne w poprzecznych i podłużnych płaszczyznach są wykonywane z połówek okrąglaków lub z bali. Są one stosowane w takiej ilości oraz w takich miejscach, żeby zapewniona została całkowita sztywność oraz stateczność konstrukcji rusztowania. Najczęściej skośne stężenia są zakładane wzdłuż przekątnej prostokątów, które powstają przez co drugie stojaki i sąsiednie stężenia poziome, które znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Stężenia ukośne nie są stosowane w sytuacjach, gdzie zastrzały są tak rozmieszczone, że są w stanie zapewnić odpowiednią niezmienność wiązarów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com