fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Osoba kierująca praktyką zawodową

Oczywiście powyższa kwestia jest bardzo ważna. Otóż sprawowana funkcja przez opiekuna praktyki ma zasadniczy wpływ na to, czy praktyka zostanie uznana. Weryfikacją praktyki zajmuje się Komisja Kwalifikacyjna. Istotnie, praktykant nie może pełnić samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie. Jest to odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z rozwiązywaniem zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych. Poza tym pełnienie samodzielnych funkcji polega na ocenianiu zjawisk technicznych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W związku z powyższym praktykant może wykonywać te czynności wyłącznie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osoba kierująca praktyką zawodową

Czynności wykonywane w ramach praktyki zawodowej

Z pewnością wyznaczenie właściwego opiekuna nie jest jedyną rzeczą, o której należy pamiętać w czasie praktyki zawodowej. Kluczowe są także czynności wykonywane przez praktykanta (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Art. 14 ust 4 określa, iż praktykę trzeba odbywać przy wykonywaniu obiektu budowlanego lub przy jego projektowaniu. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że praktykę zalicza się tylko wtedy, gdy funkcja techniczna polega na kierowaniu robotami budowlanymi lub budową.

Dlaczego posiadanie uprawnień budowlanych oraz pełnienie odpowiedniej funkcji przez opiekuna jest takie ważne?

W świetle przedstawionych powyżej czynności, które musi wykonywać praktykant można wysnuć wniosek, że tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami powinna kierować praktyką zawodową. Istotnie, jeżeli ktoś posiada niezbędne doświadczenie, wykształcenie oraz uprawnienia budowlane, to wówczas jest w stanie nauczyć praktykanta fachu (program z aktami na uprawnienia budowlane). Przykładowo inspektor nadzoru inwestorskiego nie zajmuje się wykonywaniem obiektu lub jego kierowaniem, w związku z tym nie jest kompetentny, aby być opiekunem praktykanta, który wykonuje czynności związane z projektowaniem lub kierowaniem budową.

Źle dobrany opiekun praktyk

Jak dowiedzieliśmy się już z niniejszego artykuły właściwe dobranie opiekuna praktyki zawodowej warunkuje jej późniejsze zaliczenie. Okazuje się jednak, że wciąż zdarzają się sytuacje złego doboru osoby kierującej praktyką. Czasem praktykę potwierdzały dwie osoby (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Jednak z nich posiadała uprawnienia budowlane, ale nie pełniła wymaganej przepisami funkcji. Druga z kolei nie miała uprawnień, ale pełniła funkcję na budowie. W takiej sytuacji praktyki nie uznaje się za zaliczoną, zatem warto o tym pamiętać.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com