fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Optymalizowanie posadowienia na fundamentowych palach

Dokonując analizy obciążenia oraz sposobu ich przejmowania przez pale, warto aby fundament był w jak największym stopniu bezpośredni. Kiedy mamy do czynienia z łukowymi mostami w celu przenoszenia rozporu wykorzystuje się ukośne rodzaje pal. Najprostszym rozwiązaniem tu jest wykorzystanie mikropali, i w praktyce budowlanej takie rozwiązanie jest stosowane. Można także zastosować rozwiązanie, które korzysta z wielkośrednicowych pali. W przykładowym obiekcie rozpór łuku może być przenoszony w bezpośredni sposób na stworzone pale ukośne o dużych średnicach. ( uprawnienia budowlane )

Optymalizowanie posadowienia na fundamentowych palach
Optymalizowanie posadowienia na fundamentowych palach

Analiza obciążeń na pale

Analizując obciążenia na pale wyniki wskazują, że na cztery pale tylko jedna z nich przenosi obciążenia, jakie wynikają wyłącznie z ciężaru zwieńczenia oraz z nakładu nad zwieńczeniem gruntu. Jeżeli posadowienie wypłyciło by się, jeden z pali byłby w tym wypadku zbędny. Można by także zrezygnować zupełnie ze zwieńczenia pali i użyć w to miejsce trzy słupopale. Słupy podpory zwieńczone są dodatkowo pod swoimi łożyskami. Inny obszar, jaki można poddać optymalizacji to masywne przyczółki. Stosuje się je powszechnie i pozwalają one korzystać ze skrajni, jaka znajduje się pod obiektem. Jednak przy stosunkowo niewielkich obiektach powodują one w większości obciążenia na pale. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy pod obiektem nie jest wymagana tak duża skrajnia co sprawia, że masywny przyczółek można zastąpić np. słupopalami. W tej sytuacji słupopale zatapia się w nasypie. Takie działanie pozwala na redukcję ilości pali z kilkunastu do zaledwie kilku. uprawnienia budowlane segregator

Redukcja nośności pali

Kiedy pale znajdują się za blisko siebie, a ich naprężeniowe strefy na siebie zachodzą, zgodnie z zapisami w Polskiej Normie Palowej należy zredukować ich stopień nośności. Tego rodzaju problem nie jest tylko normowy, ponieważ wiadomym jest fakt, że zagęszczenie nadmierne pali nie wpływa na zwiększenie nośności w całej podporze. Ma to związek z tym, że obciążenia zostają przejęte jeszcze przez grunt. Przykładowym takim zjawiskiem może być pośrednia podpora wiaduktu z trzema rzędami pali, jakie są gęsto usytuowane. Analiza związana z obciążeniem na pale wskazała, że chcąc uzyskać podobny stopień nośności w podporze usunąć trzeba 1/3 pali. Pale skrajne z kolei pochylić należy lekko do zewnątrz.  uprawnienia budowlane testy

Obciążenia działające na pale

W celu zoptymalizowania posadowienia należy realnie zdefiniować obciążenia, jakie działają na pale oraz sposób ich przejmowania przez grunt. Przeprowadzając jedno z badań pala przy posadowieniu wiaduktu nad ekspresową drogą osiągnięta została graniczna nośność. Nie uzyskano w tym wypadku obciążenia, jakie było wymagane zgodnie z zapisami w projekcie. Zoptymalizować udało się natomiast obciążenie określane jako post factum. Do projektu projektant założył obciążenie pojazdu Stanag. Wystarczyło jednak, żeby przyjął on zgodnie z Polską Normą obciążenie o klasie C, i pal spełnia w tym wypadku postawione wcześniej wymagania. uprawnienia budowlane cena

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com