fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Opiekun praktyki zawodowej

Z pewnością pełnienie powyższej funkcji jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Jednakże wiele osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej nie zawsze wie, jakie wymagania powinien spełniać opiekun praktyki. Istotnie, takie wątpliwości pojawiają się także w przypadku praktyki projektowej oraz na budowie (testy na uprawnienia budowlane). W związku z powyższym warto sięgnąć do art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zawarte w niej przepisy określają, iż „warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju”.

Opiekun praktyki zawodowej

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową?

Oczywiście znajomość przepisów prawa jest tutaj bardzo przydatna. Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy sięgnąć do przepisów § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższe Rozporządzenie weszło w życie 11 września 2014 r (program uprawnienia budowlane).  Istotnie, znajdziemy tam zapis, iż praktykę zawodową można rozpocząć dopiero po uzyskaniu  dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Oczywiście, dopuszcza się także posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza.  Jak również posiadanie dyplomu, który potwierdza kwalifikacje na poziomie technika. Taki dyplom musi być potwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i będącą członkiem izby.

Czy opiekun praktyki zawodowej musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń?

Jak widzimy nie ma przepisu, z którego wynikałoby, że opiekun praktyki musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Ważnym aspektem jest to, że osoba nadzorująca praktykę musi posiadać uprawnienia w zakresie i rodzaju, który odpowiada uprawnieniom wybranym przez kandydata. Istotnie, określa to zapis w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego (programy do uprawnień budowlanych). W związku z tym, jeżeli kandydat ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, wówczas jego opiekun także musi takie posiadać.

Opiekun praktyki zawodowej uprawnienia

Z pewnością pełnienie funkcji opiekuna praktyki jest ważnym i odpowiedzialnym zajęciem. Polskiej Izba Inżynierów Budownictwa określa, iż funkcję tę może sprawować wyłącznie kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. Natomiast opiekunem lub patronem praktyki projektowej musi być projektant (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Opiekun praktyki zawodowej uprawnienia

Kto nie może sprawować funkcji opiekuna praktyki?

Istotnie należy pamiętać, że jeśli ww. rolę pełni nieodpowiednia osoba, wówczas praktyk może zostać niezaliczona. Osobami, które nie mogą pełnić funkcji opiekuna są inspektor sprawdzający projekt oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Co więcej opiekunem nie mogą zostać osoby posiadające uprawnienia, które nadano na postawie rozporządzenia z 20 lutego 1975 roku. Uniemożliwia to bowiem jeden z trzech wpisów w treści tych uprawnień (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Wpisy te brzmią: z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji , o powszechnie znanych rozwiązaniach oraz w budownictwie osób fizycznych.

Wymagania względem kierownika praktyki

Oczywiście należy pamiętać, że kierownik praktyki musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności odpowiedniej dla specjalności, o którą ubiega się kandydat. Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia te muszą być nadane bez ograniczeń (uprawnienia budowlane – egzamin). Jest to wymagane nawet wówczas, gdy kandydat ubiega się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Co ciekawe Izba Architektów dopuszcza odbywanie praktyk pod nadzorem osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, ale okręgowe izby inżynierów – już nie. Bezsprzecznie przed rozpoczęciem praktyk dobrze jest sprawdzić aktualne wytyczne we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Opiekun z uprawnieniami bez ograniczeń

Z pewnością odbywanie praktyki zawodowej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń jest najlepszym wyborem. Wiąże się to z tym, iż osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą je rozszerzyć. Ale nie muszą ponownie odbywać praktyki zawodowej, jeżeli poprzednio ich opiekunem była osoba z uprawnieniami bez ograniczeń. Bez wątpienia jest dużym plusem (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Istotnie trzeba także pamiętać o tym, że opiekun musi być czynnym członkiem Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa, opłacać składki członkowskie oraz posiadać ubezpieczenie OC. W łatwy sposób możemy to zweryfikować na stronie internetowej PIIB.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com