Opiekun praktyki zawodowej

Opiekun praktyki zawodowej uprawnienia

Z pewnością pełnienie funkcji opiekuna praktyki jest ważnym i odpowiedzialnym zajęciem. Polskiej Izba Inżynierów Budownictwa określa, iż funkcję tę może sprawować wyłącznie kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. Natomiast opiekunem lub patronem praktyki projektowej musi być projektant (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Opiekun praktyki zawodowej uprawnienia

Kto nie może sprawować funkcji opiekuna praktyki?

Istotnie należy pamiętać, że jeśli ww. rolę pełni nieodpowiednia osoba, wówczas praktyk może zostać niezaliczona. Osobami, które nie mogą pełnić funkcji opiekuna są inspektor sprawdzający projekt oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Co więcej opiekunem nie mogą zostać osoby posiadające uprawnienia, które nadano na postawie rozporządzenia z 20 lutego 1975 roku. Uniemożliwia to bowiem jeden z trzech wpisów w treści tych uprawnień (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Wpisy te brzmią: z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji , o powszechnie znanych rozwiązaniach oraz w budownictwie osób fizycznych.

Wymagania względem kierownika praktyki

Oczywiście należy pamiętać, że kierownik praktyki musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności odpowiedniej dla specjalności, o którą ubiega się kandydat. Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia te muszą być nadane bez ograniczeń (uprawnienia budowlane – egzamin). Jest to wymagane nawet wówczas, gdy kandydat ubiega się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Co ciekawe Izba Architektów dopuszcza odbywanie praktyk pod nadzorem osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, ale okręgowe izby inżynierów – już nie. Bezsprzecznie przed rozpoczęciem praktyk dobrze jest sprawdzić aktualne wytyczne we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa.

Opiekun z uprawnieniami bez ograniczeń

Z pewnością odbywanie praktyki zawodowej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń jest najlepszym wyborem. Wiąże się to z tym, iż osoby posiadające uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą je rozszerzyć. Ale nie muszą ponownie odbywać praktyki zawodowej, jeżeli poprzednio ich opiekunem była osoba z uprawnieniami bez ograniczeń. Bez wątpienia jest dużym plusem (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Istotnie trzeba także pamiętać o tym, że opiekun musi być czynnym członkiem Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa, opłacać składki członkowskie oraz posiadać ubezpieczenie OC. W łatwy sposób możemy to zweryfikować na stronie internetowej PIIB.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.