fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ograniczenie powstawania pożarów na dachu

Mając świadomość związaną z zagrożeniem człowiek może wpłynąć na ograniczenie możliwości pojawienia się pożaru, a także wpłynąć na zmniejszenie się skutków, jakie wykazują szkodliwość dla życia, mienia oraz zdrowia. Nie bez znaczenia pożar jest dla naturalnego środowiska i gospodarki. Środowisko naturalne jest ważnym aspektem w przypadku pojawienia się pożaru na dużych magazynowo – przemysłowych halach. Na terenie Holandii już od wielu lat szacowano, że szkody, jakie powodują pożary w środowisku porównywalne stają się ze szkodami związanymi z samochodowym transportem. Polska również odnotowywała pożary w dużych halach, które trwały przez wiele godzin. Powodowały one zanieczyszczenie atmosfery, a także doprowadzały do skażenia gruntowych wód. Do takich sytuacji dochodzi, gdy pozostałości od pożaru wraz z wodą, jaką używa się podczas gaśniczych akcji przedostaną się do gruntu. (uprawnienia budowlane cennik) 

Ograniczenie powstawania pożarów na dachu
Ograniczenie powstawania pożarów na dachu

Rozprzestrzenianie ognia

Określenie opisujące stopień, w jakim rozprzestrzenia się ogień odnosi się do całkowitych elementów w budynkach, instalacji oraz do pokryciowych materiałów. W Warunkach Technicznych w §208a można odnaleźć definicje tych pojęć. Ocena rozprzestrzeniania się ognia polega na weryfikacji, czy w wypadku pojawienia się małego płonącego przedmiotu, który znajduje się obok budowlanego elementu spowoduje, że element ten zapali się i doprowadzi do rozwinięcia się pożaru. Wiedza odnośnie tego poziomu działania ma znaczenie kluczowe do tego aby zrozumieć, że element określany jako nierozprzestrzeniający ognia nie oznacza wcale, że nie rozprzestrzenia on ognia w ogóle. Z założenia element będzie rozprzestrzeniał ogień, kiedy źródło pierwotne ognia będzie na większym poziomie, albo gdy pojawią się inne warunki niż w czasie klasyfikacyjnego badania.  (uprawnienia budowlane program) 

Wymagania przeciwpożarowe

Techniczno – budowlane wymagania, jakie powszechnie obowiązują, a przede wszystkim ujęte w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Infrastruktury odnośnie technicznych warunków wyraża się poprzez dane ogniowe klasy. Jest to klasa związana z reakcją na ogień budowlanych wyrobów, klasyfikacja ogniowej odporności oraz określenie stopnia w jakim rozprzestrzenia się ogień, w tym odporność dachu na zewnętrzny ogień. Zasady związane z danymi klasyfikacjami ujęte są w szczegółowy sposób w normach. Każda z tych klasyfikacji jednoznacznie wiąże się z daną metodą albo metodami badawczymi pod względem tych kryteriów.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Stosowanie klasyfikacji

Każda z klasyfikacji ma ograniczony zakres do stosowania. Jeżeli dąży się do tego, aby dane rozwiązanie użyte w rzeczywistych warunkach wykazywało się taką samą skutecznością, jak uzyskana przez to rozwiązanie ogniowa klasyfikacja, trzeba przestrzegać ściśle zakresów, w jakich klasyfikacja została wydana. Należy także podczas realizacji prac brać pod uwagę wszystkie zapisy oraz wymagania ujęte w raportach z klasyfikacji i badań. Mogą one obejmować wszystkie parametry, jakie wiążą się z danymi wyrobami i materiałami, bądź też parametry konstrukcyjno – montażowe. (uprawnienia budowlane 2023) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com