fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Powyższa kwestia bezsprzecznie łączy się z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie, osoba posiadająca uprawnienia budowlane jest odpowiedzialna za bardzo ważne rzeczy i musi liczyć się z ponoszeniem odpowiedzialności zawodowej. W przypadku dopuszczenia się wykroczeń lub występków określonych w ustawie można ponieść karę. Istotnie, zdarzają się osoby, które nie wykonują swoich obowiązków należycie (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Odpowiedzialność zawodowa

Kiedy może zostać nałożona kara?

Oczywiście poza wskazanymi wcześniej przewinieniami, kary nakłada się także w innych przypadkach. Otóż może otrzymać je osoba, która dopuściła się rażących zaniedbań (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Jak również taka, która popełniła błędy zagrażające zdrowiu lub życiu pracowników lub użytkowników danego obiektu. Godnym uwagi jest fakt, że kary nakłada się również w przypadku błędów w zakresie bezpieczeństwa środowiska lub mienia oraz znacznych szkód materialnych. Istotnie, brak staranności w wykonywaniu obowiązków oraz uchylanie się od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego także może skutkować nałożeniem kary.

Rodzaje nakładanych kar

Istotnie, w zależności od wagi błędów lub uchybień nakłada się różne kary. I tak można otrzymać karę w postaci upomnienia, która z pewnością nie należy do najsurowszych. Jednakże może zostać nałożona kara w postaci upomnienia z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu. Wówczas taka osoba otrzymuje termin złożenia egzaminu, co też określają przepisy w art. 12 ust. 3. Poza tym może zostać nałożony zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie, taki zakaz może trwać od roku do 5 lat (uprawnienia budowlane 2019). Poza tym konieczne jest również złożenie egzaminu w wyznaczonym terminie.

Od czego zależy wysokość kary?

Oczywiście od wysokości o rodzaju nałożonej kary zależy wiele czynników. Przykładowo bierze się pod uwagę dotychczasowa karalność w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (program na uprawnienia budowlane). Jeżeli czyn cechował się dużym niebezpieczeństwem społecznym, wówczas nakłada się zakaz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ten sam rodzaj kary stosuje się w przypadku uchylania się od obowiązku złożenia nakazanego egzaminu. Poza tym rzeczoną karę otrzymują osoby, które pomimo dwukrotnego upomnienia kolejny raz popełniły czyn skutkujący odpowiedzialnością. Karę wymierza się w latach i miesiącach, a osoby, które nie złożyły egzaminu otrzymują termin dodatkowy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com