fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odnawianie wodociągowych sieci

Problem związany z utrzymaniem jakości wody zgodnie z przepisami w wodociągowych sieciach, gdzie ulega ona ponownemu zanieczyszczeniu jest dość powszechny. W tym celu wykorzystuje się wiele sposobów, jakie mają zminimalizować zanieczyszczanie wtórne wody w sieci. W praktyce do najbardziej skutecznej oraz radykalnej metody zalicza się odnowę wodociągowych przewodów. Odnowa dotyczy wykopowej wymiany, wymiany bezwykopowej, rekonstrukcję zużytych starych przewodów oraz renowację. Wpływa ona także na rozwiązanie bardzo istotnego problemu związanego z eksploatacją. Poprawia ona techniczny stan przewodów sieci poprzez zmniejszenie ich stopnia chropowatości. To z kolei bardzo dobrze usprawnia hydraulikę w przewodach i w ostateczności obniżają się straty ciśnienia. Zmniejszeniu ulega także zużycie energii na pompowanie wody.

 (uprawnienia budowlane cennik) 

Odnawianie wodociągowych sieci
Odnawianie wodociągowych sieci

Wdrożenie technik odnawiania wodociągowych przewodów

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono badania odnośnie wdrażania technik odnawiania wodociągowych przewodów na terenie Polski. Opierając się o wyniki badań stwierdza się, że postęp dotyczący odnowy wodociągowych sieci w naszym kraju jest stosunkowo mały. Choć odnotowano aż dwukrotny wzrost intensywności odnowy w stosunku do lat 2005 do 2008, to ciągle jest to mały zakres odnawiania przewodów. Zdecydowanie dominuje nadal tradycyjna wykopowa wymiana. Na przestrzeni lat 2010 do 2015 metodą tradycyjną odnowiono aż 80% wodociągowych przewodów, jakie poddane były badaniu.  (uprawnienia budowlane program) 

Kryteria doboru materiału

Podczas przyjmowania kryteriów duże znaczenia mają wskazówki oraz wytyczne, jakie opracowuje dane wodociągowe przedsiębiorstwo. Dokument mający charakter wytycznych związanych z eksploatacją do projektowania kieruje się przede wszystkim do projektantów. Zawarte wymagania wynikają z techniczno – budowlanych przepisów, technicznej wiedzy, aktualnie obowiązujących norm oraz ze znajomości nowoczesnych technicznych rozwiązań. Wytyczne obowiązują podczas projektowania, w czasie realizacji nowych sieci wodociągowych, podczas ich remontów, a także modernizacji. Wyróżnionym kryterium doboru materiału jest jakość. Interpretuje się ją jako minimalizowanie oddziaływania wzajemnego materiału na przewody i przepływającej przez nie wody. Każdy z budowlanych wyrobów, które służą do budowy wodociągowych sieci powinny mieć oznakowanie CE, a także posiadać gwarancję przydatności danego wyrobu do kontaktowania się go z wodą, jaką przeznacza się do spożycia.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Ocena materiałowych rozwiązań

Oceniając rozwiązania materiałowe można stwierdzić, że nie istnieje uniwersalny materiał, jaki mógłby spełnić w dobrym stopniu wszystkie oczekiwania, które wymaga się od wodociągów przez użytkowników. Każdy materiał, jaki stosuje się do budowania wodociągowych sieci posiada zarówno wady, jak i zalety. W celu odpowiedniego dobrania materiału przewodów należy posiadać odpowiednią wiedzę związaną z ich cechami. Należy również przeprowadzić analizę zachowań, jakie możliwe są w danych warunkach związanych z użytkowaniem oraz eksploatowaniem danego dystrybucyjnego systemu wody. Dlatego też stosuje się odpowiednie metody związane z dobraniem materiału, na podstawie ustalonych kryteriów związanych z doborem. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com