fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ujemne temperatury mają wpływ na materiały składowe betonu. Wpływ ten może być szkodliwy już w momencie, gdy temperatura działa na poszczególne ze składników przed procesem wykonania mieszanki betonowej. Ważne jest jednak, że mróz nie wywiera żadnych bezpośrednich skutków, które są trwałe na materiały składowe betonu.[akty uprawnienia budowlane] Działa on jednak szkodliwie w sposób nietrwały. Objawia się to działaniem mrozu na wodę, która zostaje pod jego działaniem zamieniona w lód. W przypadku piasku oraz żwiru nietrwałe, pośrednie szkodliwe działanie ujemnych temperatur objawia się tak, że składniki te zostają oblodzone przez zamarzającą wodę. Czasami może dochodzić tu do uszkodzenia trwałego, w sytuacji, gdy ziarna pękają na skutek zamarzającej wody. Temperatura wynosząca poniżej 0 stopni nie przyczynia się do uszkodzenia cementu.[segregator uprawnienia budowlane]

Oddziaływanie temperatur ujemnych
Oddziaływanie temperatur ujemnych

Zamrożone składniki w mieszance betonowej

Zamrożone składniki w mieszance betonowej mają wpływ na jej ostateczną wersję. Przykładowo lód, czyli zamrożona woda nie może wchodzić w reakcje chemiczne z cementem. Inne składniki tej mieszanki, gdy są zamrożone mimo wykorzystywania na przykład ciepłej wody przyczyniają się do obniżenia temperatury mieszanki. W sytuacji, gdy ziarna kruszywa są rozmrażane dopiero po ułożeniu betonu, a nie podczas procesu mieszania masy wewnątrz betoniarki to zwiększona zostaje porowatość betonu. Taki przebieg wydarzeń może mieć ujemne skutki, takie jak obniżenie wartości wytrzymałości betonu czy jego szczelności.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wpływ ujemnych temperatur na beton

Od zarobienia mieszanki we wnętrzu betoniarki do procesu jej ułożenia w deskowaniu możemy wyróżnić przynajmniej pięć charakterystycznych momentów, gdzie niskie temperatury oraz wiatr mogą mieć szczególnie duże oddziaływanie na obniżenie się temperatury tej mieszanki.[uprawnienia budowlane testy] Momentami tymi są mieszanie wewnątrz betoniarki, przeładunek mieszanki, transport, układanie i zagęszczanie oraz oziębianie mieszanki na skutek zetknięcia z deskowaniem. Podczas procesu betonowania temperatury ujemne mają wpływ na beton. Z tego powodu podczas tego procesu trzeba zwracać uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze działanie ujemnej temperatury, która nie powoduje zamrożenia wody w betonie. Dzieje się to na przykład podczas krótko trwającego okresu ujemnych temperatur. Kolejną kwestią jest działanie ujemnej temperatury, która przyczynia się do zamarzania wody w betonie. Ostatnią kwestią jest wielokrotny proces zamrażania i odmrażania przy jednoczesnym działaniu wilgoci.[uprawnienia budowlane]

Stopień szkodliwości zamrożenia betonu

Stopień szkodliwości zamrożenia betonu uzależniony jest od tego, w którym momencie procesu tężenia beton zostaje zamrożony. Można więc powiedzieć, że jest on ściśle związany z wewnętrzną strukturą jaką posiada beton. Również wpływ ma tu wytrzymałość betonu. Na stopień szkodliwości zamrożenia betonu wpływ ma kilka czynników. Po pierwsze beton może zostać uszkodzony na skutek zamrożenia, jeśli występujące w nim ciśnienie hydrauliczne będzie miało większą wartość niż wytrzymałość betonu na rozciąganie.[egzamin na uprawnienia budowlane] W teorii ciśnienie hydrauliczne nie powinno występować w sytuacji, gdy współczynnik nasycenia wodą porów występujących w betonie nie przekroczy wartości 0,917. Współczynnik ten jest zmienny w czasie. Z tego powodu jego obliczanie lub doświadczalne ustalanie jego wartości jest zadaniem bardzo trudnym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com