fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oddziaływanie na podłoże

Z. Budzianowski zajmuje się działaniem wygiętego podłożą na konstrukcję o dowolnym rzucie poziomym. Doszedł on do bardzo dogodnych wzorów, przy założeniach mówiących o podłożu Winklera. W jego teorii poniżej podaje się tylko najprostsze wyniki wymienionych roziwązań. W obliczeniach wprowadza się wyznaczanie wartości ław, rusztów i płyt na gruncie budowlanym.[uprawnienia budowlane testy] Grunt traktuje się jako izotropową sprężystą półprzestrzeń. Forma uwzględnia rozprzestrzeniania się naprężeń w gruncie i odkształcania się jego powierzchni nie tylko w miejscu przyłożenia obciążenia, ale i poza nim. Oprócz tego w obliczeniach statycznych fundamentów na podłożu sprężystym uwzględnia się sztywność nadbudowy konstrukcji. Rozpatruje się podczas tego układ: podłoże-fundament-nadbudowa jako całość konstrukcji.[akty uprawnienia budowlane]

Oddziaływanie na podłoże
Oddziaływanie na podłoże

Ogólna metoda obliczania żelbetowych fundamentów

W. Król opracował ogólną metodą obliczania żelbetowych fundamentów na podłożu o zróżnicowanej podatności. Uwzględnia się przy tym sztywność nadbudowy, zwłaszcza sztywność zginania wielokondygnacyjnego szkieletu budowli.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Ta teoria znajduje pełne zastosowanie w obliczeniach wpływu wyginania się terenu górniczego ze względu na pracę konstrukcji budowlanej. Dla pokazania tej metody zostały użyte dwie żelbetowe ramy pięcioprzęsłowe: dwu i dziesięciokondygnacyjne. Stanowią one podstawowe elementy nośne przestrzennych ustrojów szkieletowych budowli. Posadowione są przy użyciu ław fundamentowych na gruncie gliniasto-piaszczystym na zboczu niecki górniczej. Konstrukcję przestrzenną traktuje się jak ruszt przestrzenny. Dla uproszczenia pomija się tu wpływ sztywności ram poprzecznych i sąsiednich podłużnych ze względu na pracę rozpatrywanego ustroju. Należy również założyć jednorodność podłoża. Oznacza to stałość cech mechanicznych gruntu na całym rzucie poziomym ramie.[uprawnienia budowlane]

Obliczenia osiadania ławy fundamentowej na gruncie

Gdy chcemy obliczyć osiadanie ławy fundamentowej na gruncie uwzględnia się wpływ sztywności zginania nadbudowy w efektywnej sztywności płaskiego ustroju ramowego. Grunt traktuje się według teorii Boussinesqa jako izotropowo sprężystą półprzestrzeń. Oprócz tego przy wyznaczaniu wpływu nierównomiernych obciążeń terenu wprowadza się alternatywnie zredukowane wartości modułów ściśliwości gruntu.

Zmiany moduły ściśliwości E gruntu

Zmiany modułu ściśliwości E gruntu mogą być powodowane przez zmiany panujących w nim naprężeń. Innym czynnikiem wpływającym na jego wartość może być wpływ poziomego pełzania, rozciągania lub ściskania, gruntu w skutek tworzenia się niecki osiadań na terenie górniczym. Zróżnicowanie wartości Eo na rzucie poziomym ławy fundamentowej pojawia się zazwyczaj przy zróżnicowanym uwarstwieniu podłoża. W podstawach słupów ram fundamentowych obciążenia pionowe P ustala się podczas obliczeń stropów. Należy to robić przy założeniu niepodatności ich podpór. Służą one jedynie dla porównania wielkości wpływów odkształceń górniczych terenu z wielkościami wpływów zasadniczych obciążeń pionowych P. Ustala się to ze względu na pracę rozpatrywanego ustroju.[segregator uprawnienia budowlane]

Wpływ wychylenia budowli z pionu

Wychylenie budowli z pionu ma znaczny wpływ na różne proces związane z projektowaniem i wymiarowaniem danej konstrukcji budowlanej. Podczas wymiarowania fundamentów konstrukcji należy uwzględniać wpływ wychylenia budowli z pionu. Uwzględnia się go również w przypadku wyżej położonych przekrojów konstrukcji. Jego wartość jest stosunkowa nie duża. Jej istotność jest ważna tylko w przypadku budowli typu wieżowego i budowli na terenach górniczych, które są zaliczane do kategorii wyższych jeśli chodzi o przydatność do zabudowy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com