fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ochrona instalacyjnych przepustów od pożaru

Przepusty instalacyjne powinny posiadać odpowiednią klasę związaną z odpornością ogniową. Należy wykonywać je z odpowiednich materiałów, a także muszą one spełniać wymagania związane z przeciwpożarowymi izolacjami.   (uprawnienia budowlane 2022) Podczas pojawienia się pożaru przede wszystkim ich zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia. Prawo Budowlane w Polsce wymaga także, aby przejścia skutecznie zapobiegały wzrastaniu temperatury na ich powierzchniach, jak i na poszczególnych jego elementach. To spowoduje ograniczenie ryzyka związanego z zapaleniem się palnych elementów instalacji. Zachowają one również swoją mechaniczną wytrzymałość zarówno podczas pojawienia się ognia, jak i w czasie normalnego eksploatowania. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Ochrona instalacyjnych przepustów od pożaru
Ochrona instalacyjnych przepustów od pożaru

Metody zabezpieczania przepustów

W praktyce budowlanej istnieje wiele metod związanych z zabezpieczaniem przepustów, które dostosowuje się do materiałów, z których wykonane zostały instalacje. Niepalne przewody mogą wbrew pozorom brać udział w rozprzestrzenianiu się pożaru. Podczas pojawienia się ognia miedź, stal czy też aluminium nagrzewają się, a podczas przewodzenia ciepła mogą prowadzić do zapalenia się innych materiałów. Chcąc zapobiec tej sytuacji często korzysta się z ogniochronnych mas i systemowych farb. Mając do czynienia z palnymi przewodami stosuje się pęczniejące rodzaje wkładów. Po ich kontakcie z wysoką temperaturą zwiększają wielokrotnie swoją objętość i pokrywają przestrzeń, jaka powstała w miejscu, gdzie wypalił się przewód. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Zastosowanie kamiennej wełny

Inny sposób, jaki pozwala zabezpieczyć przewody i przestrzeń między nimi, a konstrukcją pożarowego oddzielenia jest zastosowanie materiału w postaci wełny kamiennej. W takiej sytuacji bardzo dobrze sprawdzają się systemowe rodzaje rozwiązań, które uzupełniają się nawzajem. Produkt posiadający minimalną gęstość na poziomie 150 kg/m3 tworzy ochronny rodzaj kołnierza wkoło przepustu. Łącząc go z otuliną, która jest uzupełnieniem systemów przejściowych niepalnych rur, takie rozwiązanie gwarantuje wymagany poziom integralności przegrody przy lekkim rodzaju konstrukcji, która pozwala na montowanie dodatkowych przewodów w dalszym czasie.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Wymagania dla instalacyjnych przepustów

Rozporządzenie odnośnie technicznych warunków w §234 określa szczegółowo zakres wymagań dla przepustów instalacyjnych. Przepusty instalacyjne znajdujące się w elementach przeciwpożarowego oddzielenia powinny cechować się klasą ogniowej odporności, jaka jest wymagana dla tych konkretnych elementów. Można niekiedy nie instalować przepustów, przy pojedynczych rurach wodnej instalacji, ogrzewczej i kanalizacyjnej, którą wprowadza się poprzez stropy i ściany do higieniczno – sanitarnych pomieszczeń. Przez ściany zewnętrzne budynku instalacyjne przejścia, które znajdują się poniżej terenowego poziomu powinno zabezpieczać się przed możliwością przenikania do środka budynku gazu. Instalacyjne przepusty z kolei o średnicy nie wynoszącej więcej od 0,04 m w stropach zamkniętego pomieszczenia i ścianach, gdzie wymaga się dla nich klasę ogniowej odporności na poziomie nie mniejszym niż EI 60 bądź REI 60, i które nie są dodatkowo elementami przeciwpożarowego, oddzielenia muszą posiadać klasę odporności ogniowej stropów i ścian tego pomieszczenia. (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com