fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dźwigary

Obliczenia statyczne dźwigarów muszą uwzględniać możliwość użycia w obojętnie której nawie hali przewozu podwieszonego. (program egzaminu na uprawnienia) Może być to zrobione poprzez uwzględnienie działania siły statycznej rodzaju 3.0 – 3.5 przykładanej po kolei we wszystkich z niższych węzłów dźwigara, względnie siły od podwieszonej suwnicy jednobelkowej o udźwigu blisko 1.5 tony albo podwieszonego w obojętnie jakim węźle przewozy jednoszynowego o udźwigu około 2.5 tony. Podczas siatki kolumn 12x12m dźwigary łukowe wspierają się na podciągach strunobetonowych. Bywają to części standardowe dobrze pomyślane  i opisane w katalogach Biura Studiów i Planów Standardowych Budownictwa Przemysłowego. Zbrojenie centralne zrobione ze stali strunowej o przekroju 2.5mm, budowlane ze stali wygładzonej. Wraz z omówioną w pozycji 4.4.3 regułą w punktach wsparcia podciągów na kolumnach warto używać blachy stalowe. Podciągi wspierają się na głowicy kolumn w odpowiednie zrobione rozwidlenia. Otrzymuje się poprzez przyspawanie nakładek na podciągach i zabetonowanie głowicy kolumny. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Obliczenia statyczne dźwigarów
Obliczenia statyczne dźwigarów

Podciągi strunobetonowe

W podciągach strunobetonowych nie pojawiają się osobne, powiązane z prefabrykacją albo sposobem montażu zagadnienia, przez co podawanie sposobu ich wyliczania bywa nie potrzebne. Bywa to spór wielu prac naukowych. Zagadnienia powiązane z wytwarzaniem sprężonych części strunobetonowych o średnicach dwuteowych i bliskich. Budowla kolumn dla rozmieszczenia 12x6m:

Wypisane są dwa warianty rozwiązania elementu wyższej sfery kolumny, w wariancie 1 kolumna bywa zakończona w poziomie wsparcia dźwigara dachowego, w drugim aspekcie brzeg kolumny sięga wyższego poziomu dźwigara kratowego. Podczas rozwiązania wedle aspektu pierwszego dźwigary dachowe bywają dla siatek 12×6 oraz 12×12 takie same. (akty prawne uprawnienia budowlane) W drugim aspekcie drugi dźwigar dla siatki kolumn 12×6 bywa trochę mniejszy od tej 12×12. Rozwiązanie to bywa jednak potrzebne, bo robi dobre warunki montowania dźwigarów dachowych, bo potrafią one być od razu po rozmieszczeniu na wspornikach kolumn dostawione śrubami do wyższych sfer kolumn. Taką metodą unika się używana jakichkolwiek stężeń montażowych. Koncepcja budowlana bywa taka sama jak kolumn dla siatki 12x6m, rozbieżność pojawia się w rozwiązaniu głowicy.

Oparcie betonu

Bezpośredniego oparcia betonu dźwigarów na betonie części wspierających nie warto używać, bo kieruje to do pojawiania się rys i szczelin w powierzchniach stykowych. Zjawiska tego typu bywają zazwyczaj widziane w praktyce. W powierzchniach stykowych obu części pojawiają się elementy betonu nie objęte zbrojeniem, jakie przy brzegach części ulegają zgniataniu od działania sił pionowych albo są skracane przy przesuwie pojawiającym się po pokonaniu sił ścierania. (uprawnienia budowlane program) Przesuw potrafi zostać usunięty przez zestawienie części razem, przykładowo na solidne trzpienie, ale ochrona otuliny betonowej przed skutkami nierównomiernie rozmieszczonego pionowego nacisku bywa niezwykle skomplikowane. Przez to poleca się unikać takiego wsparcia przy częściach przekazujących duże siły pionowe. W częściach jednak oddających siły tak niskiej warstwy, jakie pojawiają się przykładowo w okryciach dachowych, wsparcie bezpośrednie betonu na betonie w pełni zdaje egzamin.

Taka sama obszerność

Dzięki takiej samej obszerności każdego druta dźwigarów potrafią one być robione metodą bardzo w tej sytuacji dobrą pod względem finansowym. Nie warto tutaj ułatwiać zrobienia przez zamienienie luku odstępami łatwymi, bo zrobienie kawałków łukowych w formach unoszonych nie pokazuje komplikacji. Formy łukowe otrzymuje się przez użycie krążyn. (uprawnienia budowlane 2021) Zrobienie dźwigarów musi dziać się w punkcie polowym umieszczonym blisko miejsca stawiania budowli. Umieszczanie prefabrykatów zbrojenia do form i zasypywanie ich betonem musi zachodzić z użyciem dobrego sprzętu. Przez duże rosłości stert prefabrykatów dochodzących faktycznie do 2m robienie wyżej wspomnianych czynności bez maszyn manipulacyjnych widocznie unosi koszty prefabrykatów. Prefabrykaty zbrojenia tak samo dobrze jest robić w stertach. Na przygotowanym już prefabrykacie rozmieszczony mamy wzornik z desek, na jakim zakładamy następny prefabrykat zbrojeniowy. Po skończeniu wiązania zbrojenia wzornik bywa usuwany spod gotowego prefabrykatu i rozmieszczony na jego wyższej płaszczyźnie. Wtedy on będzie nadawał się jako wzór dla kolejnego prefabrykatu. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com