fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obliczanie ram wieloprzęsłowych

W przypadku, gdy mamy do czynienia z ramami wieloprzęsłowymi należy wyznaczyć siły przekrojowe. Przy ich wyznaczaniu w ramach wieloprzęsłowych obciążonych ciężarem pionowym możemy zastosować uproszczenie. Polega ono na obliczaniu rygli ram jako belek ciągłych wieloprzęsłowych podpartych przegubowo na słupach pośrednio i zamocowanych w słupach skrajnych. [egzamin na uprawnienia budowlane]

Obliczanie ram wieloprzęsłowych
Obliczanie ram wieloprzęsłowych

Wymiarowanie słupów i rygli

Wymiarowanie słupów i rygli przeprowadza się na siłach uogólnionych wewnętrznych. Takimi siłami są momenty, siły podłużne czy siły poprzeczne. Dla rygli często możemy pominąć wpływ sił podłużnych. Robi się to dla przypadków gdy wartość efh jest większa od 4, gdzie e oznacza mimośród przyłożenia siły, a h wysokość rygla. Wyjątkiem są ramy o znacznie pochylonym ryglu, który trzeba zawsze sprawdzać na ściskanie mimośrodowe.[segregator uprawnienia budowlane]

Wpływ sił w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych

W halach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej układ ram o sztywnych węzłach tworzą słupy, rygle, wieńce i belki podsuwnicowe.

W halach takich sztywność połaci dachowej w płaszczyźnie działania sił poziomych jest bardzo duża. Jest to powodem dlaczego, wpływ tych sił pomijamy. W przypadku gdy na dany element działają siły normalne może on ulec wyboczeniu. Występuje ono przeważnie w płaszczyźnie ramy, ale też w kierunki do niej prostopadłym.[akty uprawnienia budowlane]

Siły działające na hale

Ramy tworzone z belek podłużnych ze słupami zapewniają sztywność budynków halowych. Siły poziome działające w niskich halach o małych rozpiętościach mogą być przenoszone przez same ściany szczytowe lub przez ramy poprzeczne. Dla większych budynków dołączają do tego podłużne ściany zewnętrzne lub cztery kolejne ramy.

Hale jednonawowe

W przypadków hal jednonawowych sztywność podłużną zapewnia się w specjalny sposób. W przęśle skrajnym wykorzystuje się sztywne wypełnienie z muru, ewentualnie z elementów prefabrykowanych. Mają one za zadanie przejmować siły działające w płaszczyźnie ściany. Dzięki takim działaniom otrzymujemy układ nieprzesuwny. Innym sposobem otrzymania go jest zastosowanie zastrzałów w pierwszym polu ściany zewnętrznej.[uprawnienia budowlane testy]

Hale wielonawowe

W przypadku hal wielonawowych duży wpływ ma działający wiatr. Działa on na ścianę szczytową przekazując obciążenia na fundament i rygle ram. Ma to miejsce poprzez połać dachową. Tworzy się przez to sztywna tarcza w płaszczyźnie działania sił poziomych. Część wiatru działa również na słupy, jako obciążenie ciągłe.

Projektowanie hal

Gdy projektujemy hale zakładamy jednakową sztywność wszystkich słupów w kierunku podłużnym hali. Obliczenie ram ciągłych o sztywnych lub przegubowych węzłach można wykonać w prosty sposób. Posługuje się w tym przypadku węzłami sztywnymi z uwzględnieniem odpowiednich tablic dla ram pięcioprzęsłowych. W przypadku przegubowego połączenia usztywnień podłużnych ze słupami rozkład siły poziomej na poszczególne słupy przyjmuje się inaczej. Zakłada się równe ugięcie wszystkich słupów.[uprawnienia budowlane]

Hale trójnawowe bazylikowe

Hale trójnawowe bazylikowe jako schemat konstrukcyjny mają ramę trójnawową o środkowym przęśle podwyższonym. Jest to spowodowane późniejszym projektowaniem w tym miejscu świetlików dla oświetlenia wnętrza. W takich ramach słupy są utwierdzone w fundamentach. Podobnie do nich realizowane są hale o monolitycznych szkieletach ramowych. Są to warunki budownictwa rozproszonego. Podczas niego prefabrykacja nie wytrzymuje warunków ekonomicznych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com