fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budynkach żelbetowych układy ram mają możliwość przemieszczania się poziomego węzłów. Ramy te są przesuwne wielopiętrowe lub wieloprzęsłowe. Możemy obliczać je metodami ścisłymi tak jak w przypadku obciążeń pionowych. Jest to jednak uporczywe i wymaga dużego nakładu pracy rachunkowej. W celu ułatwienia tych obliczeń powstały sposoby przybliżone. Są one używane, gdy przesunięcia nie mogą zostać pominięte.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sposoby obliczania momentów przęsłowych

Sposoby przybliżone obliczania tych ram polegają na określeniu momentów przęsłowych w układach zastępczych. Układy te stanowią część układu podstawowego. Najczęściej stosowane są 3 sposoby. Pierwszy oparty jest na schemacie ram jednoprzęsłowych.[segregator uprawnienia budowlane] Polega on na traktowaniu ramy wieloprzęsłowej jako złożonej z pojedynczych ram jednoprzęsłowych. Są one poddawane działaniu sił poziomych w celu wywołania w słupach sił ściskających i rozciągających. Drugi schemat jest oparty na schemacie belek wspornikowych. Ostatni uwzględnia sztywność węzłów.[akty uprawnienia budowlane]

Sposób ram portalowych

Występuje również sposób ram portalowych. Posiada on konkretne założenia, które muszą być spełnione. Pierwszym z nich jest założenie, że punkty przegięcia odkształceń rygli i słupów pięter pośrednich znajdują się w połowie ich rozpiętości. Dla tego przypadku punkty wypadkowa sił pionowych w słupach pośrednich jest równa zero. Drugie założenie dotyczy siły poziomej przypadającej na rygiel rozpatrywanej kondygnacji. Rozkłada się ją na siły poprzeczne, które działają w punktach przegięć słupów. Ostatnie dotyczy całkowitego obciążenia wiatrem. Uznaje się, że jest ono przenoszone przez układ ramowy bez uwzględnienia ścian działowych.

Parcie wiatru rygli podłużnych

Na węzły ram przekazuje się parcie wiatru z rygli podłużnych. Ma ono postać sił skupionych. Przy ustalaniu sił i momentów zginających występujących w słupach i ryglach postępuje się w konkretny sposób. Najpierw oblicza się wartości sił skupionych, które wywołuje działanie wiatru. Przyłożone są one do poszczególnych poziomów rygli ram. Następnie wyznacza się punkty przegięć rygli i słupów. Potem obliczane zostają siły poprzeczne w słupach poszczególnych kondygnacji. Ich wartość jest wprost proporcjonalna do rozpiętości konkretnych naw. Kolejnym etapem jest wyznaczenie momentów zginających słupów. Oblicza się je z iloczynu wielkości sił poprzecznych i połowy wysokości słupów. Gdy mamy do czynienia z momentami przywęzłowymi w ryglach korzysta się z równowagi momentów w węzłach. Ostatnim etapem jest obliczenie sił podłużnych i poprzecznych w ryglach i słupach oraz przęsłowych momentów zginających.[uprawnienia budowlane testy]

Obliczenia sił i momentów w prętach ramy wielopiętrowej i kilkuprzęsłowych

Gdy chcemy obliczyć siły i momenty w prętach ramy wielopiętrowej i kilkuprzęsłowej musimy postąpić w odpowiedni sposób. Najpierw oblicza się siły skupione, które działają na poziomie poszczególnych rygli. Następnie wyznacza się oś obojętną i momenty bezwładności słupów względem niej.

Szkielety monolityczne

Ten rodzaj szkieletów spotyka się jedynie w nietypowych budynkach i gdy występują trudności przy wykonaniu i przewiezieniu prefabrykatów. Jako przykład możemy podać budynek produkcyjny w Iwicznej pod Warszawą. Jego projekt zakładał wykonanie prefabrykowanego szkieletu żelbetowego. Elementy te miały tak duże wymiary, że nie mieściły się w skrajni drogowej.[uprawnienia budowlane] To spowodowało, że ich przewóz  z wytwórni na budowę nie był możliwy. Z drugiej strony mały plac budowlany nie pozwalał na zorganizowanie wytwórni przyobiektowej. W celu pozbycia się tych problemów wymyślono, aby wykonać szkielet monolityczny z zastosowaniem odpowietrzania. Do połowy parteru budynek miał mieć wykonany szkielet w żelbecie tradycyjnym. Powyżej tej linii miał się składać z ram prefabrykowanych typu H. Dwie pary tego rodzaju ram miały być ustawione w przekroju poprzecznym budynku. Łączone miały być za pomocą prefabrykowanych rygli międzyramowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com