fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obciążenie śniegiem konstrukcji w Polsce

Krajowy załącznik do normy PN-EN 1991-1-3 dotyczący obciążenia od śniegu wskazuje, że na obszarze Polski występują dwie obciążeniowe sytuacje. Pierwszą z nich jest normalna sytuacja zgodnie z Eurokodem 1 śniegowym pkt. 3.2. Oznacza to, że nie ma tu wyjątkowych śniegowych opadów oraz śnieżnych zamieci. W takim wypadku uwzględnia się w wyjątkowej oraz trwałej sytuacji obliczeniowej nierównomierny bądź równomierny rozkład śniegowego obciążenia, którego wielkość zgodnie z normą wynosi Sk = µ1CeCtSk. W tym wypadku µ1 oznacza współczynnik związany z kształtem dachu, a Ce to współczynnik  opisujący ekspozycję. Współczynnik termiczny natomiast oznaczony został za pomocą Ct. Duga sytuacja nazywana jest wyjątkową zgodnie z pkt 3.3. ujętym w Eurokod 1. Nie ma tu wyjątkowych opadów śniegu przy występowaniu wyjątkowych zamieci. Uwzględnia się tu w związku z tym w trwałej i przejściowej obliczeniowej sytuacji równomierny orz nierównomierny rozkład obciążenia na dachu śniegiem o wielkości wynoszącej Sk = µ1CeCtSk. Wyjątek stanowi tu załącznik do Eurokodu oznaczony B.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Obciążenie śniegiem konstrukcji w Polsce
Obciążenie śniegiem konstrukcji w Polsce

Geometryczny zasięg zaspy

Patrząc pod kątem geometrycznego zasięgu zaspy, czyli inaczej szerokości pasma dachowej powierzchni wzdłuż danej przeszkody, która podlega obciążeniu śnieżnymi zaspami, zgodnie z zapisami ujętymi w B4 przy obliczeniach przyjęta długość zaspy określana 1s jest mniejszą wartością z ls = bi. Jest to szerokość danej połaci zarówno po prawej, jak i lewej stronie gdzie znajduje się przeszkoda. Przy obciążeniu niedaleko attyki najmniejszą wartość, jaką się przyjmuje to: ls = 5h ls = b1, ls = 15 m. Drugi przypadek wskazuje, że przyjmowana do obliczeń długość zaspy 1s jest najmniejszą wartością z ls = 5h, gdzie zgodnie z zapisami w B4(2)b 1: h  ? ≤ 1m. Oznacza to, że ls ≤ 5 m, a h określa wysokość przeszkody ponad dachową połać.  (uprawnienia budowlane 2022)

Maksymalna wysokość pojawiającej się przeszkody

Przy spełnieniu warunku z B4 wysokość maksymalna przeszkody kształtuje się na poziomie 1 metra. W związku z tym warunek, mówiący, że ls = 15 m nie może być spełniony w żadnym z geometrycznych przypadków. Przy przeszkodach wynoszących wysokość maksymalną do 1 metra najmniejszym warunkiem jest ten, wynikający z wysokości danej attyki. Z kolei warunek 15 metrów spełniony zostanie, kiedy attyka osiągnie wysokość 3 metrów i nie będzie objęta załącznikiem B4. (uprawnienia budowlane program) 

Pojawiające się wątpliwości w normach obciążeniowych śniegiem

Eurokod PN-EN 1991-1-3:2005 wykazuje pewnego rodzaju niekonsekwencję.  (segregator egzamin ustny uprawnienia)  Obejmuje sona wyjątkowe obciążenia śnieżnymi zaspami koło attyk, przeszkód i występów. Zgodnie z pkt a w B4 przy attykach, których wypiętrzenie nie przekracza 1 metra wyjątkowe obciążenia od śnieżnych zasp można pominąć. Kolejny punkt b w B4 jednak wskazuje obciążenie, w związku z odkładaniem się na przeszkodach zasp śnieżnych, których wysokość nie przekracza 1 metra. Powstaje w związku z tym sprzeczność w zakresie obejmującym stosowanie w obliczeniach wyjątkowych obciążeń śnieżnych zasp w dwóch sąsiadujących ze sobą punktach w załączniku B, który uzupełnia normę PN-EN 1991-1-3.   (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com