fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Układanie płyt

Składniki masy betonowej oraz ich zestawienie powinno odpowiadać warunkom dla nawierzchni monolitycznych typu klasycznego (uprawnienia budowlane 2021). Zanim płytę wbuduje się w nawierzchnię, należy jej wszystkie ściany boczne powlec bitumem. Tak przygotowane płyty betonowe po upływie 2-3 tygodni można ułożyć na podsypce. Podsypka taka wykonana jest z piasku bądź z piasku, który jest wymieszany z cementem. Jest ona rozłożona na grubość 2-3 cm na podbudowie z kamienia bądź gruntu stabilizowanego.

Nawierzchnia z prefabrykowanych
Nawierzchnia z prefabrykowanych

Takie płyty układa się przy wykorzystaniu żurawia samochodowego, którego nośność wynosi ok. 1 tony. Spowodowane to jest tym, że 1 płyta waży ok. 500 kg. Kiedy płyty betonowe będą już ułożone, należy rozpocząć proces wypełniania spoin. Te spoiny, które znajdują się w miejscach skrzyżowania należy uzbroić:

– 3 stalowymi prętami, które mają średnicę 8 mm,

– 2 prętami, które mają średnicę 14 mm i długość 80 cm.

Z kolei sama spoina powinna być wypełniona zaprawą cementowo-piaskową. Na m3 zaprawy powinno wchodzić 400 kg cementu. W efekcie w spoinach powstają betonowe wkładki, które zbroi się na skrzyżowaniach. Dzięki takim wkładkom:

– unika się klawiszowania płyt betonowych w kierunku pionowym,

– zapobiega się przesuwaniu się płyt betonowych w kierunku poprzecznym i podłużnym,

– przyczyniają się do współpracy przy przenoszeniu obciążenia i jednocześnie zmniejsza się obciążenie jednostkowe podłoża.

Dzięki temu, że boczne ściany płyt powleka się betonem, dochodzi do:

– niedopuszczenia do związania zaprawy, która wypełniają spoinę, z płytą,

– rozszerzenia się płyt betonowych pod wpływem wzrostu temperatury otoczenia,

– ułatwienie rozbierania nawierzchni w przypadkach naprawy lub przenoszenia jej na inne miejsca (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Kiedy w spoinach stwardnieją uformowane beleczki, górną część spoiny należy wypełnić do 4 cm asfaltową masą zalewową.

Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt kamienno-betonowych małowymiarowych

Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt kamienno-betonowych małowymiarowych najczęściej powstaje z płyt, które są kwadratem bądź sześciokątem foremnym. Najczęściej mają one grubość 12 lub 15 cm. Należy je układać na podłożu gruntowym bądź twardym.  

W zależności od rodzaju podłoża i charakteru nawierzchni spoiny między płytami wypełnia się:

a) zaprawą piaskowo-cementową,

b) bitumiczną masą zalewową,

c) piaskiem lub żwirkiem.

Do zalet nawierzchni kamienno-betonowych zalicza się:

– większą gładkość,

– większą łatwość układania,

– bezpylność (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Największym minusem takiej nawierzchni jest przede wszystkim jej duży koszt. Wynika to z tego powodu, że kostki produkuje się ręcznie.

Nawierzchnię z płyt kamienno-betonowych stosuje się najczęściej w przypadku:

– budowy nowych dróg lokalnych,

– odcinków dróg, które charakteryzują się znacznymi pochyleniami podłużnymi,

– budowy dróg objazdowych,

– budowy dróg w zakładach przemysłowych,

– nawierzchni typu przejściowego, czyli np. na czas ustabilizowania się podłoża gruntowego, na wysokich nasypach,

– ulic i placów miejskich drugorzędnego znaczenia.

Nawierzchnia z kostek prefabrykowanych

Aktualnie nawierzchni z kostek prefabrykowanych się nie stosuje. Takie nawierzchnie układa się z elementów, które produkują wytwórnie wyrobów betonowych. Kostki betonowe mają kształt i wymiary podobne do regularnych kostek kamiennych. W niektórych krajach dopuszcza się bardziej skomplikowany kształt, który pozwoli na dobre wiązanie.

Kostki produkuje się jako jedno- bądź dwuwarstwowe. Powstają one z mas betonowych, które są takie same jak masy, które wykorzystuje się do budowy nawierzchni betonowej monolitycznej.

Masę betonową należy zagęszczać w formach metalowych. Odbywa się to poprzez ubijanie, prasowanie pod ciśnieniem bądź wibrowanie na stołach (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com