fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Naturalny kamień w budownictwie

Naturalny kamień stosuje się w prefabrykowanym budownictwie przy wykonaniu okładzinowych płyt do zewnętrznego licowania budynku, profilowanych elementów oraz do produkcji prefabrykatów. Prefabrykaty to biegi schodowych klatek, a także podokienniki. Naturalny kamień wykorzystuje się też do prefabrykowanych sprężonych elementów i całych konstrukcji ze sprężonego kamienia. Zastosowanie znajduje dodatkowo do prefabrykowanych ściennych elementów (uprawnienia budowlane).

Naturalny kamień w budownictwie
Naturalny kamień w budownictwie

Produkcja ściennych elementów z kamieni

Do produkcji ściennych elementów stosuje się kamienie z porowatych skał lekkich, które mają odpowiednie izolacyjne właściwości i są odporne na oddziaływanie atmosferycznych czynników. Takimi kamieniami są: wulkaniczne tufy o ciężarze objętościowym wynoszącym do 1,5 T/m³, miękkie wapienie o wytrzymałości równej 50-T-300 kG/cm², muszlowe kamienie z wytrzymałością 45kG/cm² oraz wapienne tufy. Sztuczny kamień o różnych odmianach jest podczas prefabrykacji podstawowym nośnym materiałem. Odgrywa on największą rolę, niż inne rodzaje materiałów. Najważniejszą z ról spośród sztucznych kamieni jako konstrukcyjny materiał do produkcji prefabrykatów odgrywa konstrukcyjny beton. Beton to podstawowy materiał do produkcji różnych prefabrykatów (testy 2021 uprawnienia).

Lekki beton z porowatego kruszywa

Lekkie sztuczne kruszywa otrzymuje się za pomocą wypalania w wysokich temperaturach niektórych z glin, krzemkowej ziemi, łupków i rozdrobnionych wulkanicznych skał. Lekki jamisty beton otrzymuje się stosując jednofrakcyjne kruszywo i odpowiednią ilość cementu. Jednofrakcyjne kruszywo uzyskuje się poprzez przesianie żwirku, piasku, ceglanego tłucznia, żużla itp. na dwóch z kolejnych sit, które mają znormalizowaną serię. Cement dodaje się do wykonania jednofrakcyjnego zarobu betonu, jednak tylko tyle, aby cementowe spoiwo utworzyło wokół ziarn cienkie błonki. W ich wyniku powstaną punktowe sklejenia poszczególnych ziarn, w miejscach ich styku. Ilość cementu w związku z tym nie powinna wynosić więcej niż 1:8 albo 1:10 w objętościowym stosunku do kruszywa (program egzamin uprawnienia 2021). Odpowiada to 140-f-180 kg cementu na 1m³ betonu.

Beton silikatowy do produkcji prefabrykatów

W ostatnim czasie nowym materiałem do produkcji prefabrykatów stał się silikatowy beton (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). To beton, gdzie spoiwem jest niegaszone mielone wapno a kruszywem różne krzemianowe surowce, takie jak kwarcowy piasek, polny szpat, żużel itp. Beton wiąże się tu w autoklawie, podobnie do wiązania silikatowej cegły. Nazwa silikatowy beton podkreśla duży stopień podobieństwa między tym materiałem a zwykłym betonem. Szczelność, wytrzymałość oraz inne własności tego rodzaju tworzywa są uzależnione podobnie jak w zwykłym betonie od czynników, takich jak wytrzymałość spoiwa, wodocementowy stosunek, uziarnienie kruszywa itp.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com