fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Naturalne kamienne materiały

Uzyskiwanie naturalnych kamiennych materiałów w budownictwie odbywa się poprzez rozdzielanie sztuczne skał i ich odpowiedni proces obróbki (uprawnienia budowlane). Czasami są one też wynikiem naturalnych rozdrobnień, powstających w związku z wietrzeniem skał, takich jak np. glina, piasek, żwir czy otoczaki. Skały tworzą się z minerałów albo ze spojonych ze sobą cząsteczek jednego lub kilku minerałów. Najważniejsze składowe minerały skał to: kwarc Sio2, kalcyt CaC03, miki – tzw. łyszczki, skalenie w postaci plagioklazu i ortoklazu, hornblenda – tzw. amfibol itd.

Naturalne kamienne materiały
Naturalne kamienne materiały

Skały jednorodne i różnorodne

Skały, które składają się tylko z jednego minerału nazywane są jednorodnymi. Możemy zaliczyć do nich np. gips, marmur. Jeżeli skała składa się z dwóch albo więcej minerałów, takie skały nazywamy różnorodnymi albo złożonymi. Są to m.in. sjenit, porfir czy granit. Najbardziej ważnym podziałem skał jest ten oparty na ich geologicznym pochodzeniu. Obejmuje on trzy grupy główne. Są to skały magmowe, osadowe oraz przeobrażeniowe. Skały przeobrażeniowe to inaczej skały metamorficzne (uprawnienia budowlane – egzamin).

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w związku z osadami chemicznymi, biochemicznymi i klastycznymi (program uprawnienia budowlane). Biochemiczne osady powstały poprzez osadzenie się na dnie zbiorników naturalnych wody albo na powierzchni ziemi pozostałości po roślinach oraz zwierzętach. Są to kredy, wapienie, krzemienie, margle, ziemia okrzemkowa itd. Struktura skał osadowych jest zazwyczaj zbita bezpostaciowa albo porowata. Dużo rzadziej można spotkać strukturę krystaliczną, Występują one w warstwach. Osadowymi skałami możemy nazwać dolomity, wapienie, piaskowce, gips, żwiry, gliny, zlepieńce, piaski.

Skały magmowe

Skały magmowe powstają na wskutek zastygnięcia ognistociepłej magmy. Proces ten dokonał się w głębi ziemskiej skorupy bądź na jej powierzchni. Ma strukturę szklistą lub krystaliczną. Skały magmowe występują jako żyły, potoki, kłęby. Nigdy nie tworzą warstw.

Skały metamorficzne

Metamorficzne skały powstały w związku z przeobrażaniem się magmowych i osadowych skał, w związku z dużym ciśnieniem oraz wysoką temperaturą. Mogło dojść także do zetknięcia się ich z płynną magmą. W naturze można wyróżnić je w warstwach. Patrząc na nie z budowlanego punktu widzenia skały powinny być trwałe oraz przydatne przy odpowiedniej ich obróbce. Po dokonaniu dokładnej oceny przydatności kamieni w budownictwie, należy wziąć pod uwagę także ich cechy. Przede wszystkim ważne są cechy skał fizyczne, mechaniczne oraz mineralno – petrograficzne. Podlegają one badaniom, w zależności od tego, gdzie dany materiał ma być przeznaczony, jakiego rozmiaru będą to prace oraz jaką jakość musi wykazywać kamień (program egzamin uprawnienia 2021).

Podziel się:

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com