fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Napór gruntu – wykres, wymagania

Wykres naporu gruntu, który przypada na jedną ścianę budowli składa się z działającego parcia czynnego ofl i dodatkowego naporu p lub p’’, p’. Jest ono spowodowane zjawiskiem spełzania gruntu. Należy pamiętać, że wielkość łączonego naporu nie może przekroczyć odporu biernego gruntu. Możliwe jest zmniejszenie wartości naporu gruntu na budowie. Wpływa na to zasypka wykopów fundamentowych wokół budowli. Używa się do tego materiałów ściśliwych lub tworzące się sklepienia naturalne w gruncie. Tym sposobem napór gruntu można zmniejszyć przy pomocy współczynnika przyjmowanego w granicach 0,6-0,8M.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Napór gruntu
Napór gruntu

Wymiarowanie ścian żelbetowych

Jeśli chodzi o proces wymiarowania ścian po zabiegach zmniejszania wartości naporu gruntu robi się to analogicznie do innych przypadków obciążenia. Jedyna różnicą jest większe wykorzystywanie cech wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. Przykładowo współczynnik pewności konstrukcji przyjmuje się jako s=1,1.[uprawnienia budowlane]

Zjawisko wyginania się terenu

Na obrzeżach niecki osiadań może dochodzić do zjawiska wyginania się terenu. Proces ten powoduje na całej długości budowli różnice w obniżaniu się terenu. Wartością charakteryzującą go jest promień krzywizny R. Stopień wygięcia terenu jest właśnie od niej zależny i od modułu ściśliwości gruntu. Na jego wartość mają również wpływ rozmiar i rodzaj ustroju konstrukcyjnego oraz jego sztywność zginania.[akty uprawnienia budowlane] Gdy mamy do czynienia z konstrukcjami wiotkimi, które są giętkie w płaszczyznach pionowych lub ustrojami statycznie wyznaczalnymi istnieje możliwość ich dostosowania się do danej krzywizny terenu. Nie doznają podczas tego żadnych istotnych zmian w układzie sił wewnętrznych, ani w rozkładzie odporu gruntu. Gdy budowla ma znaczną sztywność zginania i znajduje się na zdeformowanym terenie o wypukłej krzywiźnie, wgniatają one swym ciężarem w grunt. Wywołuje to w nim zwiększenie naprężeń w części środkowej, a w końcach budowli ich zmiejszenie. W przypadku odwrotnym, jak krzywizna jest wklęsła to przeciążenie gruntu następuje pod końcami budowli, a odciążenie w środku.[uprawnienia budowlane testy]

Wprowadzanie wpływu rozpełzania i spełzania

Zjawisko rozpełzania powoduje rozluźnienie się struktury gruntu. Spełzanie natomiast wywołuje poziome komprymowanie gruntu. Obydwa te zjawiska należy uwzględniać w obliczeniach odporów gruntu, które działają na fundamenty budowli. Powinno się ich wartość wcześniej obniżyć względem wartości modułów ściśliwości danego gruntu, które mają wartości większe niż normalnie. Wpływy te od lat są badane laboratoryjnie i teoretycznie, ale nie są one w pełni rozwiązane z powodu swojej złożoności.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sposoby obliczania sztywnych fundamentów żelbetowych

Najprostszy ze sposobów obliczania sztywnych fundamentów żelbetowych został stworzony przez Luetkensa. Jest on jednak nieidealny, ponieważ nie odnosi się do wszystkich warunków na terenach zapadliskowych. Sposób ten wykorzystuje się zazwyczaj przy łagodnie wyginającym się obrzeżu niecki osiadań. Wyznacza się wtedy siły wewnętrzne w konstrukcjach ze znacznym nadmiarem. Inną teorię stworzył F. Wasilkowski. Wprowadził on sposób obliczania wpływów wyginającego się terenu jaki wywiera na budowlę o różnych cechach konstrukcyjnych. Metoda ta uwzględnia Winklerowski współczynnik podłoża. Daje ona lepsze wyniki ekonomiczne od poprzednio opisanej. Jeszcze jednym sposobem jest ten odkryty przez F. Andermanna. Mówi on o obliczaniu tarczowych ścian budynków ze względu na wpływy eksploatacji górniczej. Mówi on o wpływie nierównomiernego obniżania się terenu na konstrukcję budowli.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com