fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nakłady robocizny

Nakłady robocizny, które są potrzebne, żeby zaformować daną działkę w systemie deskowań stropów, ustala się na jednostkę powierzchni (uprawnienia budowlane 2021). Wszystko jednak zależy od:

– powierzchni pojedynczej działki roboczej (F),

– złożoności kształtu pomieszczeń/działki roboczej (g),

– wysokości pomieszczeń.

Nakłady robocizny

Minimalizacja kosztów robocizny jest zależna od czasu, który jest funkcją trzech zmiennych. W związku z tym optymalizacja ma charakter wariacyjny. Koszt robocizny to funkcjonał, który zależy od funkcji. Zależność ta ma charakter funkcyjny oraz określa się ją tabelarycznie.

W projekcie architektonicznym oraz konstrukcyjnym uwzględnia się:

– złożoność kształtu rzutu pomieszczeń,

– wysokość tych pomieszczeń w realizowanym obiekcie.

Normy czasu nakładów robocizny określa się dla poniższych przedziałów wysokości pomieszczeń: 2,5 m, 2,5 m < H2 – 3,5 m, 3,5 m < /?3 – 5,5 m.

Stopień złożoności kształtu formowanej powierzchni a jego wpływ na wartość normy czasu

Stopień złożoności kształtu formowanej powierzchni nie ma dużego wpływu na wartość normy czasu. Mówi się o trzech stopniach złożoności kształtu:

– prosty,

– średnio złożony,

– złożony.

Powierzchnie działek roboczych wynikają z:

– wielkości obiektu,

– geometrii budynku,

– przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych,

– przyjętych założeń w projekcie organizacji inwestycji

Dla następujących przedziałów powierzchni działek określa się takie wielkości norm czasu: F, ^ 25 nr, 25 nr’ < F2 ^ 80 nr, 80 nr < F3 ^ 200 nr, F4 > 200 nr (testy 2021 uprawnienia).

Analiza porównawcza nakładów robocizny

Powstała analiza, która porównywała nakłady robocizny, które były konieczne, żeby móc wykonać deskowanie dla trzech różnych systemów. Oznaczono je symbolami: A, B, C. Z kolei w schematach danych deskowań wpisano dane, które dotyczyły nakładów robocizny niezbędnych na wykonanie deskowania stropów analizowanych systemów. Nakłady czasu obejmowały:

– montaż i demontaż deskowania,

– transport elementów (deskowania) wewnątrz budynku.

W zależności od tego, który system deskowania przyjęto, nakłady robocizny powierzchni stropu wahają się od 3% do 61%. Wielkość pomieszczeń ma wpływ na nakłady robocizny (program egzamin uprawnienia 2021). Wartości te wahają się od 18% do 61%. Wszystko zależy od przyjętego systemu deskowania. W przypadku nakładu robocizny w pomieszczeniach, które mają złożony kształt, wartości te wahają się w granicach 10%.

Kształtowanie kosztów dzierżawy deskowania

W polskich katalogach, które dotyczą nakładów robocizny, bierze się pod uwagę tylko kilka systemów deskowań, które są aktualnie stosowane. Z kolei nakłady robocizny podaje się w formie scalonej. Czas montażu danego deskowania z konkretnego systemu jest zależy od tego, jaka jest powierzchnia między belkami. Jednocześnie rozgranicza się takie powierzchnie: F ^ 5 nf, 5 nr < F2 ^ 10 nr, F3 > 10 nr.

Na podstawie powyższych rozważań można zauważyć, że do podstawowych czynników, które kształtują koszty dzierżawy deskowania są:

– liczba działek roboczych, które są jednocześnie zadeskowane (mf),

– koszt jednostkowy dzierżawy danego systemu deskowań (cf).

-Należy jednak pamiętać, że liczba działek jest zależna od:

– okresu dojrzewania betonu (czyli do momentu, kiedy beton osiągnie taką wytrzymałość, która będzie niezbędna, żeby móc rozpocząć rozdeskowywanie konstrukcji)<

– rytmu pracy.

Na koszt dzierżawy deskowania mają wpływ dwa czynniki, które dotyczą parametrów organizacji budowy. Mowa tu o:

– czasie dzierżawy wypożyczanego systemu deskowań,

– rytm pracy.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com