fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nadproża ceglane o zbrojonych spoinach

Inaczej zwane Kleina, da się robić ponad lukami w murach murowanych różnych obszerności. Najniższa grubość muru, w jakiej da się skorzystać z nadproża to 25cm. Największa szerokość nadproża nie może być większa od 2.5m. Nadproże robi się tak jak sklepienie Kleina. Cegłę w nadprożu umieszcza się na ukos umieszczając w spoiny przycięte wcześniej na miarę kawałki bednarki czy druty ze stali okrągłej. Zwykle używa się metodę rozmieszczania cegieł w nadprożu z niepełnym zapełnieniem spoin, plastyczną zaprawą cementowo-wapienną czy cementową z późniejszym wypełnieniem spoin nie tak gęstą zaprawą cementową 1:4. Da się też skorzystać z metody zrobienia nadproży takiego typu na całą spoinę, ale on będzie bardziej skomplikowany. W nadprożach warto używać cegłę typu 150 czy 100. (uprawnienia budowlane kontakt)

Nadproża
Nadproża

Luki

Luki o rozpiętości do 1.5 m przykrywa się nadprożami o obszerności ½ cegły, przy rozpiętości przekraczającej 1.5m – jednej cegły. (uprawnienia budowlane 2021) Nadproże da się robić z węgarkiem. Podczas robienia nadproży warto jest skorzystać z deskowania oraz stemplowania, na jakim nadproże utrzymuje się przez dwa tygodnie. Druty zbrojenia muszą być w murze wspierającym na długości 20-25cm. Nadproża z dwuteowych dźwigarów stalowych zapełnianych cegłą robi się przy rozpiętościach luk jakie są większe niż 2.5m. Może być to mniej, ale tylko gdy na nadprożu ma się opierać dźwigar stropowy robiący nadprogramową masę. Zanim zaczniemy zapełniać nadproża cegłą warto osiatkować stopki dźwigarów dla zrobienia przyczepności zaprawy przy późniejszym tynkowaniu. Po odpowiednim rozmieszczeniu i wypoziomowaniu dźwigarów belki zapełnia się ze wszystkich kierunków cegłą, a potem wyładowuje się sklepienie. (uprawnienia budowlane program) Nadproże takiego rodzaju nie potrzebuje zazwyczaj deskowania, belki warto rozmieszczać w takich odległościach, żeby cegłę dało się wesprzeć od razu na stopkach belek. Sklepienie tak stworzone jest zdatne do obciążenia od razu.

Łuki kamienne

Łuki kamienne robi się z prawidłowo dociętych czy zestawionych w formie klinów kamieni, inaczej klińców. Osobno docina się kamienie na wspory oraz zwornik łuku. (akty prawne uprawnienia budowlane) Klińce muszą posiadać rosłość równającą się obszerności sklepienia i długości, o ile ściana wspierające nie będzie za rozpięta, równająca się rozpiętości sklepienia. Jak rozpiętość będzie za duża i zrobienie łuku z jednej warstwy kamienie nie będzie wykonalne, używa się parę warstw kamienie, przy czym klińce w różnych warstwach muszą posiadać różne długości celem zazębienia się będących blisko siebie warstw. Łuki kamienne robi się na całym deskowaniu czy na końcówkach rozmieszczonych od styków klińców. Rozmieszczenie kamieni od frontu sklepienie określa się wcześniej na krążynie. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Łuk z kamieni o niedużych wymiarach muruje się identycznie jak sklepienie ceglane i zapełnia zaprawą. Przy łuku robionym z wielkich kamieni każda część musi być umieszczona na klinach na sucho, a potem puste spoiny zapełnia się dopiero zaprawą. Do murowania łuków korzysta się z zapraw cementowo-wapiennych czy tych lepszych rodzajów. Jak potrzebujemy zalać spoinę luźną zaprawą korzysta się z zaprawy cementowej 1:2.

Metody okrycia luk

W powszechnym budownictwie widzi się różne metody okrywania luk. Zwykle są to nadproża zrobione z części belkowych. Patrząc na konstrukcję budynku murowanego czy uprzemysłowionego, pojawią się jako krótka belka, jaka będzie pełnić rolę do okrycia luki w murze, czy jako belka wieńcowa, jaka sprawi, że cała konstrukcja będzie sztywna. Nadproża luk okiennych oraz drzwiowych w ścianach ceglanych pojawiają się w takich typach:

-ceglane niewypukłe o zbrojonych spoinach,

-z dwuteowych dźwigarów ze stali, zapełnionych cegłą, (program egzaminu na uprawnienia)

-żelbetowe robione na mokro,

-żelbetowe prefabrykowane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com