fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W zależności od materiału, który wykorzystuje się do budowy przęseł wyróżnia się mosty łukowe:

– kamienne,

– betonowe,

– żelbetowe,

– drewniane,

– stalowe.

budowy przęseł
Mosty łukowe kamienne

Najpopularniejsze są mosty łukowe żelbetowe (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Wyparły one ze współczesnego budownictwa ciężkie mosty sklepione z kamienia, a także te, które naśladowały ich formę – sklepienia betonowe.

Mosty łukowe kamienne, które do tej pory zbudowano i są aktualnie wykorzystywane zbudowane są:

– ze sklepienia,

– z murów czołowych, które biegną na krawędziach sklepienia do poziomu drogi.

Wnęka, która pojawia się nad sklepieniem wypełnia się piaskiem, żwirem, murem bądź stałym betonem. W momencie, kiedy wykona się izolację, można układać nawierzchnię drogową.

Mosty łukowe kamienne stosowano wyłącznie w przypadku gruntów, które mają bardzo dużą nośność. Jest to odpowiedni wybór z tego względu, że mosty te są ciężkie i ich ciężar własny przekazywany jest na podpory (i jako obciążenia pionowe, i jako poziome). Nie opłaca się ich budowanie w słabszych gruntach. Wadami tego mostu są:

– duży ciężar,

– rozchylanie na zewnątrz ścianek czołowych na skutek oddziaływania dynamicznego pojazdów, które zwiększają parcie zasypki na ściany czołowe.

Aby ograniczyć te wady zaczęto wykorzystywać mosty o wtórnych przesklepieniach, które zmniejszały ciężar mostu poprzez zmniejszenie ilości użytych materiałów kamiennych bądź betonu. Czasami pomiędzy ściankami czołowymi budowano galerię sklepień wtórnych, a w nich przejścia umożliwiające kontrolę sklepień i ścian.

Najnowsze mosty kamienne charakteryzują się wtórnymi przesklepieniami otwartymi (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Z kolei ściany czołowe znajdowały się wyłącznie nad wtórnymi przesklepieniami.

Mosty o pomostach opartych na łukach

Mosty o pomostach opartych na łukach mają przede wszystkim taką zaletę, która pozwala wykorzystać właściwości betonu w łukach i sklepieniach do przenoszenia sił ściskających. W takich mostach występują niewielkie momenty zginające. Do przenoszenia tych momentów zginających wystarczający jest beton dozbrojony małą ilością stali. Do błędów konstrukcyjnych zalicza się wprowadzenie grubych prętów wzdłuż łuków lub sklepień. Jak najmniej należy zbroić także słupy lub ściany, które przenoszą obciążenia od pomostu na łuki. Do zbrojenia należy wykorzystać zbrojenie przeciwskurczowe bądź takie, które przenosi momenty zginające, które powstały na skutek odkształceń termicznych.

Kolejnymi zaletami takich mostów jest:

– zapewnienie lepszej widoczności,

– ładniejsza sylwetka niż sylwetka mostów łukowych z jazdą dołem,

– niewymaganie dodatkowych stężeń poprzecznych jak w przypadku mostów łukowych z jazdą dołem.

Do wad tych mostów zalicza się:

– rozporowość,

– znaczną wysokość konstrukcyjną, co wiąże się z budową wysokich i kosztownych rusztowań (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Mosty o pomostach zawieszonych do łuków

Dzięki mostom o pomostach zawieszonych do łuków możliwe jest przeprowadzenie drogi:

– przez nizinne tereny bez konieczności budowy wysokich nasypów,

– w gruntach, które są niezdolne do przyjmowania sił rozporowych.

Są to najbardziej popularne rozwiązania w Polsce.  Przekroje łuków o wyeliminowanym rozporze mają najczęściej kształt prostokąta w przypadku mostów o przęsłach małych i średnich rozpiętości. W przypadku mostów o dużych rozpiętościach wykorzystuje się przekroje dwuteowe, teowe bądź skrzynkowe otwarte i zamknięte.

Stosunek szerokości do wysokości przekroju prostokątnego wiąże się ze:

– sztywnością łuków na zginanie w płaszczyźnie poziomej,

– sposobem zabezpieczenia łukom sztywności na wygięcia z płaszczyzny pionowej.

Wiatrownicami należy stężać łuki, które mają wąskie przekroje i małą sztywność poprzeczną.

Mosty wiszące

Mostami wiszącymi są te, których głównymi elementami są linii. Rozciągają się one poprzez obciążenia pionowe, które przenoszą się z pomostu na podpory. W zależności od rodzaju pasm nośnych wyróżnia się mosty wiszące:

– łańcuchowe o pasmach nośnych z blach stalowych, które mają grubość 12-25 mm oraz szerokość do 1,5m,

– kablowe, w którym kable mostu zbudowane są z lin stalowych bądź drutów stalowych, które układa się równolegle.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com