fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas montażu ogrodzeń słupy należy ustawiać pionowo w dołach fundamentowych (program na uprawnienia budowlane). Następnym krokiem jest zasypanie ich gruzem, żwirem albo tłuczniem. Powinna to być warstwa o grubości 20 cm z ubiciem i zalewaniem wodą. Kolejnym etapem jest zalanie tej warstwy zaprawą cementową o stosunku 1:6-1:8. W sytuacji, kiedy mowa jest o gruntach, które charakteryzują się słabą nośnością i nie wytrzymują naprężenia na poziomie 2 kg/cm2, niezbędne może się okazać wytworzenie pod słupem podłoża z gruzu, żwiru bądź tłucznia, które należy zalać zaprawą cementową.

Montaż ogrodzeń
Montaż ogrodzeń

Beczki żelbetowe na mostach na piasek i wodę

Beczki żelbetowe na piasek i wodę ustawia się dla celów przeciwpożarowych na:

– mostach stałych o rozpiętości powyżej 10 m,

– wszystkich mostach prowizorycznych.

Beczki tego typu mają pojemność 200 l i wykonuje się je jako prefabrykaty. Do zrobienia takich beczek wykorzystuje się beton marki 400 oraz stal 18G2A. Jedna beczka waży 119 kg, a jedna pokrywa – 61 kg.

Słupy trakcyjne

Słupy trakcyjne, które stosuje się na liniach zelektryfikowanych z siecią kontaktową górną, najpierw wykonywano ze stali. Aktualnie coraz częściej korzysta się z słupów żelbetowych i strunobetonowych. Mają one przekroje:

– prostokątne,

– okrągłe – w kolejach japońskich,

– dwuteowe – koleje radzieckie.

Polskie Koleje Państwowe również zaczęły zastępować słupy stalowe słupami żelbetowymi, które mają:

a) prostokątny przekrój oraz są zbrojone stalą okrągłą,

b) przekrój dwuteowy:

– ze zbrojeniem konwencjonalnym,

– jako słupy strunobetonowe.

Zmiana podyktowana była chęcią oszczędzenia na stali (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Na dużą skalę zaczęto stosować słupy dwuteowe żelbetowe.

Słup prostokątny

Słup prostokątny charakteryzuje się takimi danymi:

– długość: 9,5 m,

– z betonu marki 300,

– stal zbrojeniowa: 18G2A o Qr=3600 kg/cm2,

– stal montażowa: Qr=2500 kg/cm2,

– objętość betonu: 0,63 m3,

– ciężar słupa: 1570 kg,

– zaokrąglenie krawędzi słupa o promieniu r=2 cm.

Słup prostokątny ma kształt, który zwęża się ku górze na płaszczyznach prostopadłych do toru. Z kolei jest prostokątem na bokach, który znajduje się równolegle do toru.

Słup należy osadzić w fundamencie na głębokości 1,75 m od poziomu główki szyny (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Typowe uchwyty wspornikowe górne mocuje się przy wykorzystaniu specjalnych stalowych ściągów, które są uchwycone na śruby. Uchwyty te służą dla podwieszania sieci. W przypadku słupów kotwiowych dla zamocowania ściągów na wysokości 1,10 m od góry przez słup w kierunku prostopadłym do toru przepuszczane są rury stalowe 0 32 mm, do których z obu stron słupa są przyspawane blachy. Stal zbrojeniowa dla słupa tego typu waży w sumie 233,2 kg.

Słup trakcyjny dwuteowy z betonu zbrojonego

Słup trakcyjny dwuteowy z betonu zbrojonego stosuje się najczęściej jako słup przelotowy dla sieci, która jest skompensowana z linką nośną. Ten słup, który ma przekrój dwuteowy pełny w płaszczyźnie prostopadłej do toru jest zbieżny. Jest on szeroki w górnej części na 17,5 cm, a na poziomie fundamentu – 36 cm. W płaszczyźnie równoległej do toru szerokość słupa jest wielkością stałą, która wynosi 21 cm.

Najczęściej wykorzystuje się słupy, które mają dwie długości:

– 10,2 m, które służą do posadowienia w sposób bezpośredni w gruncie,

– 8,7 m do posadowienia w fundamencie.

Półki przekroju charakteryzują się szerokością na poziomie 21 cm. Ich grubość wynosi 8 cm. Słup dwuteowy charakteryzuje się poniższymi danymi:

– z betonu wibrowanego marki 300,

– zbrojenie słupa symetryczne ze stali o Qr = 3600 kG/cm2,

– objętość betonu w słupie o długości 10,2 m: 0,475 m3,

– ciężar betonu słupa o długości 10,2 m: 1280 kg,

– objętość betonu w słupie o długości 8,7 m: 0,385 m3,

– ciężar betonu słupa o długości 8,7 m: 1040 kg.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com