fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Innym ze sposobów przepuszczania wody jest wykorzystanie metody podziału budowli na odcinki. Można je wykonywać dla całej budowli lub do pewnego poziomy znajdującego się pod osłoną grodzy. Ta metoda stosowana jest w przypadku, gdy żaden z wymienionych wcześniej nie może zostać wykonany lub ich budowa jest zbyt kosztowna. Metodę odcinkową można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy jest realizacją trójetapową, a drugi dwuetapową.[uprawnienia budowlane] Jeżeli wybrana będzie ta metoda to bardzo ważne jest w poszczególnych etapach wykorzystywanie wspólnych elementów grodzy lub wykonanego już fragmentu konstrukcji.  Dla tej metody bardzo korzystnym miejscem do umieszczenia budowli piętrzącej jest przecięcie przez nią istniejącej już wyspy. Taka sytuacja miała miejsce dla siłowi Dnieproges imienia Lenina znajdującej się na rzece Dniepr. Wyspa w tej sytuacji stanowi naturalną grodzę. Dzięki temu możliwe jest wybudowanie jedynie grodzy o niewielkiej wysokości lub nie budowanie jej wcale. W przypadku wyspy znajdującej się ponad poziomem maksymalnej wody powodziowej i odpowiednio dużej jej powierzchni można na niej wybudować wytwórnię masy betonowej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Metoda odcinkowa
Metoda odcinkowa

Odmiana metody odcinkowej

Metoda odcinkowa posiada pewną odmianę. W tym przypadku eliminuje się częściowo grodze. Są one zastępowane kesonami lub studniami. Na nich stawia się podwodne części budowli piętrzące. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla budowy jazów znajdujących się na głębokich rzekach lub w dolnych partiach rzek, gdy niezbędne jest posadowienie budowli głęboko w dnie rzeki. Dzięki tej odmianie uzyskuje się rodzaj ekranu, który utrudnia filtrację wody pod budowlą podczas jednoczesnego skrócenia płyty jazowej.[uprawnienia budowlane testy]

Rozmywanie dna w metodzie odcinkowej

Niezależnie od sposoby podzielenia budowli na odcinki w metodzie odcinkowej oraz sposoby w jakim są prowadzone roboty po wybudowanie grodzy dochodzi do zwężenia koryta rzeki. Jednocześnie zmniejsza się powierzchnia przekroju swobodnego przepływu wody. Taka sytuacja ma miejsce zawsze dla tej metody. Konsekwencją tego jest spiętrzenie się zwierciadła wody powyżej grodzy oraz zwiększenie natężenia przepływu w miejscach otaczających grodze. Przez to dochodzi do bardzo szybkiego rozmywania się dna. Powoduje to zwiększenie głębokości koryta rzeki w miejscach rozmycia. Intensywność tego procesu uzależniona jest od stopnia zwężenia koryta rzeki i od rodzaju podłoża.[akty uprawnienia budowlane]

Proces rozmywania dna

W normalnych warunkach rozmywanie trwa do momentu, kiedy zwiększona głębokość dna będzie powodować zmniejszenie prędkości przepływu wody do określonej wartości. Wartością tą jest sytuacja, że woda ta nie rozmyje określonego rodzaju gruntu. Jak dojdzie do stanu równowagi to poziom zwierciadła wody się obniży. Rozmywanie występuje głównie w miejscach największej głębokości dna. W przy brzegu ma ono nieznaczne wielkości. Dzięki wykorzystaniu badań modelowy można przewidzieć kształt jaki przybierze dno oraz graniczne głębokości rozmycia podłoża. W celu określenia granicznych prędkości stosuje się odpowiednie wzory do obliczeń oraz normy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Etapu budowy stopnia piętrzącego

Najbardziej pracochłonną częścią stopnia piętrzącego jest siłownia wodna. Ona wraz z elementami, które najlepiej dostosowują się do przepuszczania wody w drugim etapie robót wykonuje się jako pierwsze podczas budowania konstrukcji. W pierwszym etapie do przepuszczania wody można wykorzystywać spusty denne. Mogą być one stałe lub tymczasowe. Innym sposobem jest wykorzystanie niezabudowane sekcji budowli piętrzącej, która tworzy pewnego rodzaju przelew posiadający płaską koronę.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com