fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ganew opracował swoją metodę dotyczącą obliczania zapór łukowych. Ma ona jednak kilka schematów różniących się od siebie. Pierwszy z nich mówi o wartości współczynnika podatności podłoża łukowego i sprężystego, który określa się w danym punkcie. Ma on wartość odwrotną do ugięcia łuku w wybranym punkcie, który powstaje poprzez działanie równomiernie rozłożonych obciążeń poziomych. Drugi schemat jest w pewien sposób rozwinięciem schematu pierwszego.[uprawnienia budowlane testy] Uwzględnia on nie tylko ugięcia radialne, ale też obroty wspornika. Uwzględnia się w niej momenty skręcające. Znana jest również uproszczona wersja metody Ganewa. W niej zapora traktowana jest jak konstrukcja łupinowa. W celu uproszczenia metody Ganewa przyjmuje się, że grubość zapory jest stała na całej jej wysokości. Drugim założeniem jest symetria występująca względem głównej osi. W metodzie tej zapora traktowana jest jako wycinek powierzchni stożkowej, który posiada stały kąt środkowy. Oznacza to, że zmniejsza się promień krzywizny ku dolnej części zapory. Obliczenia Ganewa oparte są na ogólnej teorii łupin W.Z. Własowa. Mówi ona o tym, że zaporę traktuje się jako łupinę która posiada zerową krzywiznę Gaussa.[akty uprawnienia budowlane]

 zapór łukowych
zapór łukowych

Badania modelowe

Oprócz rozwoju metod obliczeniowych dla zapór łukowych możemy zaobserwować również rozwój badań modelowych dotyczących tego typu zapór. Przykładowo na modelu danej zapory, która wykonana jest z zaczynu cementowego, gipsu, tworzywa sztucznego lub kauczuku można wyznaczyć naprężenia przez pomiary odkształceń, które powstają na skutek modelowego obciążenia. Za pomocą badań modelowych możemy określić lub potwierdzić wyniki ścisłych obliczeń wykonanych metodami teoretycznymi. Badania modelowe mogą również służyć za podstawę do projektu zapory. W takim przypadku model wykonuje się na wartościach wyznaczonych orientacyjnymi przeliczeniami.[uprawnienia budowlane] Bada się tu rozkład naprężeń, który w późniejszym etapie jest korygowany ze względu na swoje wymiary. Korekcja polega na uzyskaniu pożądanego przez nas rozkładu naprężeń. Czasami do metody badań modelowych niezbędne jest wykonanie kilku modeli w tym samym czasie. Mimo to metoda ta bywa mniej kosztowna, niż skomplikowane obliczenia teoretyczne. Bardzo dużą zaletą tej metody jest to, że model dobrze odzwierciedla rzeczywisty kształt zapory oraz doliny, czego nie można uzyskać przy korzystaniu z obliczeń teoretycznych. Możemy również dodać, że dla badań modelowych łatwo jest uwzględniać współczynnik dotyczący sprężystości podłoża skalnego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Konstrukcja zapory łukowej

Konstrukcja zapory łukowej uzależniona jest od jej typu oraz od krzywizny jaką dobierzemy. Z typów zapór możemy wyróżnić z pojedynczą oraz podwójną krzywizną. Należy pamiętać, że im większa jest pionowa krzywizna występująca w zaporze łupinowe to większa jest również nośność danej zapory. W tym samym czasie również profil zapory staje się cieńszy i bardziej złożony w wykonaniu. Im mniejsza jest grubość danej zapory łukowej, tym lepsze są warunki pracy zapory jako układu przestrzennego. W tym samym czasie występują w niej większe naprężenia. Należy pamiętać, że w miejscach gdzie występują naprężenia rozciągające należy stosować zbrojenie.[segregator uprawnienia budowlane]

Wykonywanie zapór łukowych

Podczas wykonywania zapór łukowych należy przyjmować wyższe marki betonu niż dla zapór ciężkich. Należy również stosować strefowanie betonu. Przykładowo dla zapory Pieve di Cadore w stronie odwodnej wartwa miała grubość do 4 metrów układało się masę betonową, która posiadała 350 kg/m3 cementu. W pozostałych częściach tej zapory miał on wartość 200 kg/m3.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com