fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na podstawie współczesnej wiedzy można powiedzieć, że dąży się obecnie do opracowania ścisłych metod obliczania fundamentów bezpośrednich. W obliczeniach tych uwzględnia się sprężystość podłoża oraz fundamentu. W przypadku stosowania żelbetu jako materiału budowlanego umożliwione jest uwzględnianie parametrów sprężystości podczas procesu projektowania.[egzamin na uprawnienia budowlane] Podczas stosowania innych materiałów takich jak stal czy drewno nie powinno się używać ich długotrwale w ośrodku gruntowym. Cegła natomiast nie może być wykorzystywana w przypadku konstrukcji, które pracują na zginanie. Podczas wykonywania fundamentów głębokich głównym założeniem jest dążenie do wprowadzenia do podłoża budowlanego słupów, które mogą mieć różną konstrukcje i dużą nośność. W przypadku słupów kłopotliwych do wykonania przy studniach oraz kesonach słupami, które mogą być wykonywane podczas stosowania techniki wiertniczej.  W takiej sytuacji również beton może być podstawowym materiałem dla słupów monolitycznych. Żelbet natomiast stosuje się przy słupach rurowych.[akty uprawnienia budowlane]

Materiały na fundamenty
Materiały na fundamenty

Grunt w budownictwie

Grunt w budownictwie jest określany jako tworzywo zewnętrzne skorupy ziemskiej, które znajduje się w zasięgu obciążeń pochodzących od wznoszonych obiektów budowlanych. Grunt może być również wykorzystywany do wykonywania budowli ziemnych. To jak wygląda obecnie budowa skorupy ziemskiej uzależnione jest wielu procesów geologicznych.[segregator uprawnienia budowlane] Procesy, które zachodzą wewnątrz kuli ziemskiej przyczyniają się między innymi do wylewów magmy oraz do tworzenia się nowych skał na powierzchni ziemi lub w jej głębszych partiach. Zjawisko wylewu magmy przyczynia się do wzrostu temperatury oraz ciśnienia. Na skutek tego istniejące już skały zamieniają się w skały metamorficzne, które charakteryzują się teksturą łupkową. Procesy, które odbywają się na powierzchni kuli ziemskiej przyczyniają się do powstawania utworów osadowych. Powstają one częściowo z wietrzejących skał oraz częściowo ze szczątków organizmów zwierzęcych oraz roślinnych. Jako przykład utworów osadowych możemy wyróżnić piaskowce, wapienie, dolomity, margle, zlepieńce, gipsy, węgiel kamienny, sól kamienną oraz grunty.[uprawnienia budowlane testy]

Skały

Skały wykonywane mogą być z różnych minerałów. Jako główne składniki możemy wymienić kwarc, skalenie, kalcyt, dolomit, mika oraz krzemiany. Wspomniane składniki charakteryzują się różnym zabarwieniem, współczynnikiem rozszerzalności cieplnej oraz różną odpornością na oddziaływanie kwasów. Poprzez zmiany temperatury na powierzchni ziemi składniki skał mogą ulegać niejednakowemu rozszerzaniu. Takie zjawisko powoduje powstawanie na nich początkowo drobnych, a wraz z upływem czasu coraz większych szczelin.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wietrzenie skaleni

Woda oraz powietrze przyczyniają się do wietrzenia chemicznego składników skał oraz do powstawania nowych związków chemicznych. Proces wietrzenia skaleni polega na tym, że rozpuszczają się one w wodzie i następnie ponownie krystalizują w roztworze. Można powiedzieć, że przechodzą one w tak zwane minerały iłowe. Minerały te jako cząstki iłowe wchodzą w skład gruntów spoistych. Dzięki ich obecności nadawana jest spoistość, plastyczność i mała przepuszczalność. Kwarc oraz muskowit nie ulegają procesowi wietrzenia. Pozostają one ciągle w postaci ziaren, które po procesie płukania przez wodę tworzą piasek. Czasami na powierzchni terenu można znaleźć pozostałości skał, które mają postać bloków. Nie ulegają one procesowi zwietrzenia poprzez ich większą odporność. Są one nazywane ostańcami.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com