fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozwój lotnictwa

Lotnictwo rozwijało się w intensywny sposób (nauka do uprawnień budowlanych). Charakteryzowało się to przede wszystkim zwiększeniem:

– obciążeń,

– szybkości,

– nasilenia ruchu,

Lotnictwo
Lotnictwo

Z powyższych powodów w latach międzywojennych konieczne okazała się wymiana trawiastych nawierzchni lotniskowych nawierzchniami, które miały sprostać nowym i ciągle rosnącym wymaganiom.

Dzięki temu, że umożliwiono start i lądowanie samolotów podczas bocznego wiatru, uzasadnione było korzystanie z pasów sztucznie urządzonych, nie z całego pola wzlotów. Noszą one nazwę dróg startowych.

Pomimo ograniczenia w pokrywaniu pola wzlotów nawierzchnią sztuczną, okazuje się, że wiąże się to jeszcze z poważnym wydatkiem na nią i dużym udziałem w ogólnych kosztach budowy i utrzymania lotniska. Z tego też powodu projektując drogi startowe konieczne jest odpowiednie dobranie wymiarów oraz materiałów, z których ma powstać. Dodatkowo takie materiały muszą być zgodne z wymaganiami ruchu i warunków gruntowych.

Beton jest najpopularniejszym materiałem, który stosuje się na nawierzchnie lotniskowe, których zadaniem jest przejmowanie ruchu samolotów.

Droga startowa

Droga startowa znajduje się w osi pasa startowego, który jest od niej szerszy i dłuższy (program egzamin uprawnienia 2021).

Przede wszystkim od charakterystyki ruchu lotniczego na drodze startowej, dominujących wiatrów i ukształtowania terenu zależą długość, szerokość, kierunek i liczba (układ), nośność oraz wyposażenie techniczne dróg startowych.

Drogi startowe pełnią inną funkcję niż drogi publiczne. Przede wszystkim służą innemu ruchowi. Z tego też powodu podlegają zupełnie innym kryteriom pod względem:

– wymiarów,

– metod obliczania nośności, fundamentowania i odwodnienia,

– technicznego wyposażenia,

– wykonywania budowy i utrzymania jej w stanie zdatnym do użytku.

Klasa techniczna dróg startowych i ich długość zależy przede wszystkim od klasy technicznej lotniska. Związana ona jest z zasięgiem lotu samolotów. Przykładami są:

a) klasa S:

– lotnisko dla ruchu transoceanicznego,

– loty odbywają się tam w regularny sposób, także w złych warunkach atmosferycznych,

b) klasa IV:

– lotniska dla regularnego ruchu krajowego.

Drogi startowe powinny mieć minimalne długości i szerokości odpowiednio do klasy technicznej. Wyróżnia się podstawową i rzeczywistą długość drogi startowej (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). W podstawowej długości bierze się pod uwagę wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

Grubość podłoża sztucznego (podbudowy, warstwy odsączającej) z piasków grubych i średnich

Do budowy podłoża sztucznego można wykorzystać piaski drobne i bardzo drobne. Uzasadnione to jest wzbogaceniem ich materiałami gruboziarnistymi.

Warstwa gruboziarnistego piasku jest konieczna w przypadku podbudów, które wykonuje się ze:

– żwirów,

– tłucznia,

– żużla,

– gruntu wzmocnionego materiałami wiążącymi (grunt ustabilizowany).

Taka warstwa powinna mieć ok. 3-5 cm grubości. Dzięki niej łatwiejsze jest odsączanie oraz pozwala na termiczne ruchy sztywnej nawierzchni.

Płyty nawierzchni układa się na rozścielonej na podbudowie warstwie:

– papy,

– papieru bitumowanego,

– dywanika bitumicznego.

Grunt rodzimy pod podbudowę należy wcześniej wyrównać oraz zagęścić. W sytuacji, kiedy podbudowa będzie ze żwiru bądź z tłucznia, to konieczne jest zagęszczenie gruntu do głębokości min. 10 cm.

Koryto podbudowy należy odwodnić drenami, które układa się np. wzdłuż jego krawędzi bądź w poprzek wykopu. Spadek poprzeczny na zewnątrz powinny mieć i grunt po zagęszczeniu, i górna płaszczyzna podbudowy (uprawnienia architektoniczne 2021). 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com