fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

charakterystyka lepików

Lepik mający temperaturę wyższą niż 10°C z łatwością będzie się rozprowadzał cienką warstwą na czystej od kurzu i zanieczyszczeń suchej gładzi cementowej. Przyda się do tego szpachla lub jakieś podobne narzędzie. Lepik musi mieć dobrą przyczepność do betonu oraz drewna i zapewniać solidne połączenie klepki z podłożem. Przy prawidłowym położeniu posadzki na wyrównanym podłożu lepik powinien zachować elastyczność w granicach temperatur od 5 do 40 °C. Nie może dojść do sytuacji, w której wykazuje ciastowatość, bo może zostać wyciśnięty spod posadzki przez szczeliny między deszczułkami. Lepik powinien być prawie bezwonny i nie może wydzielać lotnych składników szkodliwych dla człowieka. uprawnienia budowlane kontakt

Lepiki do posadzek
Lepiki do posadzek

Lepiki do posadzek deszczułkowych są produktami żywicznymi bądź asfaltowymi, których używa się w stanie lekko podgrzanym lub płynnych w rozpuszczalnikach (benzyna, benzol) które po czasie wyparowują. uprawnienia budowlane 2021

Praktyczna próba lepiku wykonywana zostaje w temperaturze pokojowej w sposób następujący:

-do wyrównanej zaprawą cementową suchej i czystej powierzchni betonu przeczepią się w kilku miejscach trzy deszczułki badanym lepikiem w ilości l-ł-1,5 kG/m2,

-obserwowanie czasu wysychania,

– po dobie deszczułki powinny przylegać do betonu i wykazywać wyraźny opór przy odrywaniu (bardzo wyczuwalny, większy niż w chwilę po ułożeniu)

-deszczułka powinna być pokryta lepikiem na powierzchni stanowiącej powyżej 50% swojej całej powierzchni. Po oderwaniu klepki od betonu powierzchnie zetknięcia klepki i betonu muszą wykazywać lepkość przy dotknięciu, ale nie powinny zostawiać śladu na skórze. uprawnienia budowlane program

stosowanie asfaltów czystych

Asfalty czyste są stosowane:

-jako środek wiążący(lepik) lub nasycający przy izolacji wielowarstwowej z pap, jut i filców, którą stosujemy przy zabezpieczeniu od wody działającej pod ciśnieniem; akty prawne uprawnienia budowlane

-jako powłoka izolacyjna, która zabezpiecza przed przenikaniem wody naporowej w przypadkach wykonania na przykład w podziemnych szybach górniczych budowanych za pomocą zamrażania gruntu. Podgrzany asfalt wlewa się w szczelinę o grubości 5cm między obudowę zewnętrzną i wewnętrzną szybu. Wysokość zalania wynosi około 60cm (ponieważ niska temperatura obudowy wynosi około -10°C, nadaje się do tego asfalt D200).

-jako warstwa izolacyjna od wilgoci na wcześniej położonej powłoce gruntującej.

materiały bitumiczne

Takie materiały są stosowane na gorąco (inaczej lepik na gorąco). W zależności od warunków są to asfalty czyste, z domieszkami mineralnymi lub masy asfaltowo-korkowe i odpowiednie produkty smołowe. Ich upłynnienie odbywa się przez podgrzanie w wyspecjalizowanych kotłach do stałej temperatury (150-f-80°C). Należy stale mieszać zawartość kotła, żeby zapobiec przegrzania w jednym miejscu i skoksowania asfaltu na dnie. Taki asfalt nie miałby już swoich właściwości izolacyjnych i wiążących. Kiedy już prawidłowo materiał zostanie podgrzany, należy go od razu użyć w stanie gorącym. Warstwy izolacyjne nakładane na gorące mają taką zaletę, że zużytkowuje się ich 100%, podczas gdy materiały użyte na zimno często stanowią ulatniające się rozpuszczalniki. segregator egzamin ustny uprawnienia

Czyste asfalty używane na gorąco dają się łatwo nanosić w grubszych warstwach niż lepiki na zimno. Jednak równomierne nałożenie warstwy na gorąco jest cięższe niż na zimno, zwłaszcza na pionowych konstrukcjach. Duża gęstość zapraw nawet w dużych temperaturach i ich duża różnica przy zetknięciu z zimnym betonem powoduje osłabienie przyczepności warstwy izolacyjnej do betonu. Zwiększa również możliwość powstania pęcherzy na wskutek obecności wilgoci i powietrza zawartych w betonie. Z tego powodu użyteczny okazał się sposób kombinowany wykonania powłoki gruntującej na zimno poprzez powleczenie poprzednio opisanym roztworem do gruntowania, a dopiero po całkowitym wyschnięciu – nałożenie warstwy na gorąco.

właściwości lepików bitumicznych

Lepiki asfaltowe do pap stosowane na gorąco. To lepiki zgodne z PN- 57/B-24625. Jest to masa składająca się z asfaltu ponaftowego lub mieszaniny asfaltów z wypełniaczami takimi jak mączki bądź włókna i ich mieszaniny. Lepik asfaltowy zawiera czasami dodatek substancji uplastyczniających np. paki tłuszczowe czy kleje z wyłączeniem smoły, węgla kamiennego czy paku z drewna. Od lepików bitumicznych wymaga się w odpowiednim stopniu następujących właściwości:

-przyczepność do podłoża,

-mała spływność,

-odporność na starzenie i wpływy mechaniczne,

-plastyczność nawet w niskich temperaturach.

Wiele badań pokazało, że czysty asfalt ponaftowy niestety nie zawiera w sobie tych wszystkich właściwości, zwłaszcza w tym samym czasie. Na przykład asfalt twardy potrafi nie spływać pod wpływem promieni słońca, ale za to będzie się kruszył na mrozie i odwrotnie. Asfalt o małej temperaturze mięknienia może zachowywać się dobrze przy niskiej temperaturze, ale będzie spływał przy gorącej. program egzaminu na uprawnienia

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com