fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kwalifikacje uzyskane za granicą – procedura uznawania

Regulamin dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych do uprawnień budowlanych, które uzyskano za granicą opisują szczegółowo przepisy, m.in. w prawie budowlanym.  Ponieważ całe postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dlatego proces rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez kandydata i wniesieniu odpowiedniej opłaty.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Kwalifikacje uzyskane za granicą

Krajowa Rada ma miesiąc od wpłynięcia wniosku, aby zweryfikować go pod kątem formalnym. Dlatego wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych należy odpowiednio uzupełnić. Ważnym aspektem jest uwzględnienie imienia, nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwa i nazwy państwa, w którym kandydat odbył praktykę zawodowa i uzyskał wykształcenie.

Dlatego ważne jest, aby podać dane do kontaktu i określenie regulowanego zawodu, do którego mają zostać nadane uprawnienia. Ważne, aby podać wszystkie informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych i innych uprawnień oraz informacje o uzyskanym wykształceniu. Każdy wniosek zawiera wykaz dokumentów, które są do niego dołączone. Reasumując, należy dołączyć dokument potwierdzający obywatelstwo kandydata i dokumenty, które potwierdzają posiadane kwalifikacje, odpowiadające uprawnieniom budowlanym w odpowiedniej specjalności.(nauka do uprawnień architektonicznych)

Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego

Ważnym aspektem jest to, aby pamiętać o zaświadczeniu, które jest potwierdzeniem posiadanego doświadczenia zawodowego. Dlatego w tym dokumencie należy wyszczególnić projekty obiektów budowlanych i wszystkie powstałe budynki wraz z nazwami i adresami. Ważne jest również podanie kubatury i powierzchni tych obiektów. Ponieważ zaświadczenie powinno zawierać opis konstrukcji obiektu i jego charakterystykę oraz wyszczególnione prace projektowe i roboty budowlane wykonane przez wnioskodawcę. Warto pamiętać o uregulowaniu opłaty za proces postępowania kwalifikacyjnego i opłaty skarbowej.(program na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.