fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kwalifikacja praktyki zawodowej

Oczywiście, aby zdobyć uprawnienia budowlane konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Jednak drugą bardzo ważną kwestią jest odbycie praktyki zawodowej (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Praktykę musi potwierdzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie specjalności, o którą ubiega się kandydat. Ważnym aspektem jest bezpośrednie uczestniczenie w przygotowaniach projektów oraz pełnienie funkcji technicznych na budowie w trakcie praktyk. Działania praktykanta muszą być nadzorowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Kwalifikacja praktyki zawodowej

Prace zaliczane do praktyki zawodowej

Godnym uwagi jest fakt, że poza wspomnianymi wcześniej czynnościami, które należy wykonywać podczas praktyki zalicza się również inne prace. Takimi pracami są wykonywanie w organach nadzoru budowlanego czynności inspekcyjno-kontrolnych. Tutaj dwa lata liczy się jako rok praktyki (egzamin na uprawnienia budowlane). Jak również wykonywanie prac w organach administracji rządowej lub innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej

Aby dokonać kwalifikacji praktyki konieczne jest przedłożenie oświadczenia, które dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Oczywiście pod uwagę bierze się także zaświadczenie wydane przez właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (testy uprawnienia budowlane). Takie zaświadczenie jest potwierdzeniem, iż praktykę odbyto przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zamkniętych. Takie tereny to m.in. jednostki podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Potwierdzenie praktyki zagranicznej

Z pewnością praktyka zagraniczna wymaga potwierdzenia przez kierownika jednostki, w której wykonywano prace w ramach praktyki. Tutaj wydaje się odpowiednie zaświadczenie (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Może być ono wystawione wyłącznie przez osobę, która sprawowała nadzór nad praktyką. Co więcej musi ona posiadać wymagane w danym kraju uprawnienia.

Ważnym aspektem jest to, że komisja może wystąpić do organu nadzoru budowlanego, inwestora, autora projektu lub organu administracji architektoniczno-budowlanej o potwierdzenie praktyki. Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzję odmowną kandydatowi, jeżeli jego zaświadczenie zawiera błędy lub nieprawdziwe informacje.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com