fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces budowlany

Zacząć należy od wyjaśnienia czym jest proces budowlany. Wiąże się, to z wykonywaniem danego obiektu architektury, montażem budowli, odbudową, przebudową, remontem, a nawet wyburzaniem. Obiekty architektury można podzielić na trzy grupy: budowle, budynki oraz obiekty małej architektury.

Uczestnikiem każdego procesu budowlanego musi być jego wykonawca. W Polsce, aby uruchomić daną budowlę jest wymagane przestrzeganie prawa budowlanego. Tutaj znajdziecie testy na uprawnienia budowlane https://uprawnienia-budowlane.com/program-uprawnienia-budowlane/

funkcja projektanta w procesie budowlanym

Funkcja projektanta

Projektant, to osoba pełniąca ważną funkcję w procesie budowlanym. Przede wszystkim posiada wymagane uprawnienia budowlane, dzięki którym może samodzielnie wykonywać funkcje techniczne. Projektant może być wzywany do uczestnictwa wyłącznie do projektów, przy których wymagane jest stworzenie projektu budowlanego.

Ponadto projektant jest zobowiązany do zapewnienia udziału osobom trzecim podczas tworzenia projektu. Zalicza się do nich osoby posiadające uprawnienia budowlane projektowe w kilku dziedzinach ( elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna ).

Za co jeszcze odpowiada taki projektant? Jego praca nie kończy się na tym, bowiem musi on nadzorować i koordynować wszystkie ekipy budowlane. Kontroli podlegają zasady bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, a także przepisy budowlane. Projektant przygotowuje raport z informacjami dotyczącymi planu bioz oraz obszaru oddziaływaniu obiektu. W raporcie powinna znaleźć się również jego opinia oraz sprawozdanie.

Kto pełni rolę projektanta?

Projektantem jest autor projektu budowlanego. W przypadku pracy kilku osób nad projektem, to autorem jest ten, kto złożył ostateczny podpis. Taka osoba musi opracować projekt pod kątem ustaleń administracyjnych, panujących zasad z wiedzy technicznej, wymagań z prawa budowlanego oraz aktualnych przepisów.

Może on również na specjalne życzenie inwestora lub organu, sprawować nadzór autorski. Niezbędne jest posiadanie przez niego specjalnych uprawnień budowlanych projektowych, a także konkretnej specjalności. Projektanta nie ograniczają żadne zakazy podczas przebywania na placu budowy.

Program z aktami na uprawnienia budowlane https://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne-na-komputer/

Uprawnienia budowlane a samodzielne funkcje w budownictwie

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy solidnie przyswajać wiedzę, czytać akty prawne i śledzić zmiany w ustawach przez cały okres trwania nauki. Systematyczność znacząco ułatwi zdanie egzaminu a co za tym idzie odnieść sukces. Jak wiadomo, nie da się nauczyć obszernego materiału popartego wytycznymi prawnymi w tydzień czy nawet miesiąc. W związku z tym zaleca się rozpocząć naukę co najmniej 3 miesiące przed egzaminem, śledząc wykazy aktualnych wytycznych na odpowiednich stronach internetowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com