fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Operacjami uszlachetniającymi kruszywo otoczakowe są procesu przemywania, odwadniania oraz szczegółowa klasyfikacja piasków. Proces rozdrabniania otoczaków jest operacją dotyczącą produkowania kruszywa łamanego. Podczas produkowania kruszywa łamanego głównym procesem uszlachetniającym jest proces granulowania. Celem tej czynności jest nadawanie ziarnom kruszywa kształtu krępego, który jest zbliżony do sześcianu lub graniastosłupa. Również dochodzi tu do wyeliminowania ziarn, które są wydłużone i płaskie oraz takich, których wymiar największy jest trzykrotnie większy od wymiaru najmniejszego.[segregator uprawnienia budowlane] Proces granulowania zazwyczaj odbywa się razem z procesem rozdrabniania średniego oraz drobnego. Odbywa się to na kruszarkach, które są zaliczane do grupy granulatorów. Podczas produkowania kruszyw łamanych można przeprowadzać również operacje uszlachetniające przemywania oraz wzbogacania na sitach.

Kruszywo łamane
Kruszywo łamane

Przerabianie kamienia łamanego na kruszywo łamane

Kamień łamany może przy odpowiedniej technologii przeróbki zostać przerobiony na kruszywo łamane. Proces produkcyjny dowolnego rodzaju kruszywa łamanego złożony jest z poddawania materiału kolejno operacjom kruszenia oraz przesiewania. Liczba procesów rozdrabniania jest uzależniona od rodzaju stosowanych kruszarek, które charakteryzują się różnym stopniem rozdrabniania. Również rodzaj kruszonego surowca skalnego i żądanego kruszywa mają wpływ na ilość procesów rozdrabniania.[egzamin na uprawnienia budowlane] W celu uzyskania kruszywa łamanego do betonów stosowane są dwa lub cztery stopnie kruszenia. Ilość procesów przesiewania jest uzależniona od rodzaju stosowanych przesiewaczy, które są wykorzystywane do procesu produkcyjnego oraz od żądanego rodzaju kruszywa. Operacje uszlachetniania są związane z warunkami fizycznymi surowca skalnego i wymagań określanych w normach. Podczas ustalania technologii procesu produkcyjnego należy mieć na uwadze dostosowanie metod przeróbki do właściwości jakimi charakteryzuje się dany surowiec. Proces produkcyjny powinien być jak najbardziej uproszczony oraz powinien zapewniać dobre jakościowo kruszywo i ograniczać do minimum powstające podczas tego procesu odpady.[uprawnienia budowlane]

Produkowanie kruszywa łamanego betonów o markach do 250

Technologie produkowania kruszywa łamanego do betonów uzależnione są od marki betonu. Jeżeli jest ona mniejsza od 250 to kamień łamany pochodzący ze skał wapiennych, dolomitowych, piaskowcowych lub pochodzenia magmowego jest poddawany kruszeniu wstępnemu. Proces ten odbywa się na kruszarkach szczękowych lub stożkowych. Produkt, który zostaje uzyskany ze wstępnego kruszenia jest poddawany następnie procesowi przesiewania w celu oddzielenia materiału dostatecznie rozdrobnionego od pozostałych ziarn, które są kierowane do powtórnego kruszenia.[uprawnienia budowlane testy]

Kruszenie wtórne

Proces kruszenia wtórnego jest stosowany, gdy surowiec ma tendencję do kruszenia się na płaskie i wydłużone ziarna. W takiej sytuacji cały produkt kruszenia wstępnego jest poddawany kruszeniu wtórnemu. W przypadku skał osadowych często dochodzi do zanieczyszczeń gliniastych. Z tego powodu po procesie wstępnego kruszenia stosuje się tu wzbogacenie produktu na sitach za pomocą odprowadzania drobnych ziarn wraz z zasadniczą częścią zanieczyszczeń, które są traktowane jako odpad. Do kruszenia wtórnego stosowane są kruszarki szczękowe, stożkowe, młotkowe lub udarowo-odrzutowe. Proces ostatecznego przesiewania na wymagane frakcje odbywa się na różnego rodzaju przesiewaczach.[akty uprawnienia budowlane]

Produkowanie kruszywa łamanego betonów o markach powyżej 250

Kruszywo, które służy do betonów o markach powyżej 250 produkowane jest ze skał magmowych. Rzadziej można spotkać się z wykonywaniem go z twardych dolomitów, wapieni czy piaskowców kwarcytowych. Proces kruszenia wstępnego oraz wtórnego odbywa się tak samo jak miało to miejsce wcześniej. Jedyną różnicą jest to, że stosowane są tu jedynie kruszarki szczękowe lub stożkowe. Materiał, który został już dwukrotnie pokruszony jest poddawany dalszemu rozdrabnianiu. Odbywa się to na granulatorach stożkowych lub szczękowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com