fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton, którego górna warstwa o grubości 4 cm jest utwardzona, pełni najczęściej funkcję krawężnika (testy uprawnienia budowlane). Utwardzona warstwa z reguły jest zrobiona z grysiku granitowego albo bazaltowego. Wykorzystuje się również beton marki 260, a do zbrojenia wykorzystuje się stal St3SX, która posiada Qr = 2500 kg/cm2.

Krawężniki do ścianek peronów wysokich mogą być krawężnikami:

a) granitowymi:

– o długości 1 m, który liczy się w osiach,

– występują na peronach, które są bardziej eksponowane,

b) żelbetowymi z betonu marki 400:

– o długości 2 m, który liczy się w osiach,

c) żelbetowymi z betonu marki 250:

– powierzchnię utwardza się grysem bazaltowym bądź granitowym,

– o długości 2 m.

Krawężniki do ścianek peronów

W przypadku trzech wysokości ścianek wysokich, których długość wynosi 49 cm, można również wykorzystać beton marki 250. Wówczas stosuje się także stal, której obliczeniowa granica plastyczności wynosi Qr = 2500 kg/cm2.

Ścianki peronowe liczy się na obciążenie ruchome wózkiem akumulatorowym, który jest załadowany. Jego ciężar wynosi łącznie 3500 kg, czyli po 875 kg na 1 koło (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Informacje o elementach ścianek

Poniżej krótkie zestawienie informacji o elementach ścianek, które są wysokie na 76 cm i 96 cm:

a) 76 cm:

– objętość betonu: 0,095 m3,

– ciężar elementu: 237 kg,

– ciężar stali: 9,4 kg,

b) 96 cm:

– objętość betonu: 0,111 m3,

– ciężar elementu: 277 kg,

– ciężar stali: 14,13 kg.

Ścianki zbroi się stalą St3SX, której obliczeniowa granica plastyczności jest równa Qr = 2500 kg/cm2. Jej ciężar całkowity wynosi 4,71 kg. Takie ścianki należy ustawiać na warstwie chudego betonu, którego Rw wynosi 90, a grubość – 15 cm. Ustawia się je także na podłożu, które posiada ewentualne wzmocnienie do wytrzymałości co najmniej 2,5 kg/cm2.

Jeżeli grunt jest nieprzepuszczalny, konieczne jest wymienienie go do głębokości przemarzania i odpowiednie zagęszczenie. Ustawiając elementy, które posiadają prawidłowe zalanie otworów sztorcowych zaprawą cementową o stosunku 1:4, powinno się pamiętać o tym, żeby co sześćdziesiąty prefabrykat wykonać z otworami na założenie stopni do przejść służbowych.

Ustawianie krawężników

Krawężniki należy ustawiać ściśle według skrajni na warstwie zaprawy cementowej o stosunku 1:3. W ściance peronowej co 20 m należy wykonać dylatację. Kiedy zaprawa w spoinach się zwiąże, konieczne jest pokrycie tylnej powierzchni ścianki peronowej od strony zasypania dwoma warstwami materiału izolacyjnego, czyli lepiku. Po tym etapie konieczne jest zasypanie gruntem przepuszczalnym, który charakteryzuje się odpowiednim zagęszczeniem. Kolejnym krokiem jest ułożenie nawierzchni (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Układając perony krawężniki na łukach należy ustawiać zgodnie ze skrajnią na ich końcach przy peronach, które są wypukłe w planie. Z kolei w przypadku peronów wklęsłych należy kierować się właściwym ustawieniem według skrajni środka krawężnika.

Elementy ścianek peronowych dla kolei wąskotorowych

W przypadku peronów wąskotorowych, których wysokość ponad główkę szyny wynosi 20 cm i 16 cm należy zastosować ścianki żelbetowe, które wykonuje się jako elementy prefabrykowane w kształcie litery Z.

W przypadku ścianki, która znajduje się poniżej poziomu wierzchu podsypki, zaleca się wykonać przerwy, które będą miały szerokość ok. 20 cm. Dzięki temu możliwe będzie przepuszczanie wody z torowiska poza ściankę peronową. Wspornik krawężnika ścianki jest najczęściej utwardzany grysem, który pochodzi ze skały twardych. Element ścianki obliczono na parcie ziemi oraz na obciążeniem wózkiem bagażowym na poziomie 3500 kg. Stateczność należy sprawdzić na wywracanie w założeniu usunięcia podsypki z toru peronowego (nauka do uprawnień architektonicznych). Należy pamiętać o tym, że na 1 m ścianki, którą buduje się z dwóch elementów, przypada:

– 0,055 m3 betonu marki 200,

– 0,05 m3 chudego betonu w podłożu,

– 9,8 kg stali zbrojeniowej, której obliczeniowa granica plastyczności wynosi Qr = 2500 kg/cm2.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com