fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna to jeden z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwsze posiedzenie takiej komisji przewodniczący zwołuje w przeciągu miesiąca od zakończenia Krajowego Zjazdu Izby, na której ją powołano. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna a uznawanie spotkań i głosowań

Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy samym obradom. Żeby uznać takie spotkanie za ważne, musi na nim stawić się co najmniej 2/3 powołanych członków komisji. Na posiedzeniu komisja wybiera ze swoich szeregów jednego bądź dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i 2 lub 3 osoby potrzebne do utworzenia (wraz z przewodniczącym) prezydium. Kandydatów wybiera się poprzez głosowanie. Muszą oni otrzymać więcej jak połowę ważnych głosów. W przeciwnym wypadku głosowanie odbywa się ponownie. (programy do uprawnień budowlanych)

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i sprawy techniczne

Komisja spotyka się zawsze wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Wyróżnia się też posiedzenia plenarne, które odbywają się minimum dwa razy w roku. W takich spotkaniach biorą udział przewodniczący i upoważnieni członkowie wszystkich komisji okręgowych. Posiedzenia zwołuje przewodniczący bądź upoważniony zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Uchwały mogą zostać zatwierdzone wyłącznie przy obecności co najmniej połowy członków. Decydującą jest większość głosów; w przypadku remisu decyzję podejmuje przewodniczący. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Protokół z obrad

Każde posiedzenie komisji kończy się sporządzaniem protokołu z niego. Dokument ten musi podpisać nie tylko protokolant, ale i sam przewodniczący obrad. Sprawy odwoławcze dotyczące nadawania uprawnień budowlanych oraz wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy rozstrzyga zespół orzekający Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Składa się on z minimum 3 osób, które powołał przewodniczący komisji. Ponadto Krajowa Komisja Kwalifikacyjna nakłada na swoich członków obowiązek uczestnictwa w każdym posiedzeniu. Jakakolwiek nieobecność musi zostać usprawiedliwiona. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com