fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przypadku budownictwa wiejskiego korozja może pojawiać się bardzo często w budynkach gospodarczych. Również można znaleźć ją w silosach, w których trzymana jest zielona pasza oraz kiszonki lub w gnojownikach. Korozja wpływa na przedwcześnie niszczenie obiektów. W korozji bardzo ważną rolę odgrywają sole amonowe oraz kwasy organiczne, które tworzą się przez proces fermentacji. Podczas projektowania obiektów powinno się przewidywać środki, których zadaniem będzie ochrona betonu przed korozją. Często w późniejszych etapach zabezpieczenie konstrukcji może być trudno wykonalne oraz bardzo kosztowne.[akty uprawnienia budowlane]

Korozja
Korozja

Rodzaje korozji

Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje korozji. Zalicza się do nich korozja chemiczna, biologiczna oraz elektrochemiczna. Wszystkie one mogą mieć niszczący wpływ na materiały budowlane takie jak betony czy żelbet. Korozja chemiczna jest związana z agresywnym działaniem czynników chemicznych. Czynniki te mają postać płynów, pyłów, par oraz gazów. Korozja elektrochemiczna może pojawiać się w stali zbrojeniowej, z której zbudowane są konstrukcje żelbetowe. Korozję biologiczną powodują żywe organizmy, które atakują beton. We wnętrzu betonu korozji ulegają spoiwa cementowe oraz kruszywo.[segregator uprawnienia budowlane]

Procesy wywołujące korozję betonu

Na korozję betonu wpływ mają trzy główne procesy. Pierwszym z nich jest wyługowanie lub rozpuszczanie składników, które składają się na stwardniałe spoiwo cementowe. Drugim z procesów jest wymiana kationów, które są zawarte w spoiwie. Głównie chodzi tu o Ca. Wymieniają się one na inne, które znajdują się w agresywnym środowisku. Ostatnim z procesów jest powstawanie trudno rozpuszczalnych soli. Mogą one działać w sposób rozsadzający na beton.[egzamin na uprawnienia budowlane] Woda może korodować beton w mniejszym lub większym stopniu. Jest on uzależniony od składu wody. Woda, która jest chemicznie czysta może rozpuszczać się i wypłukiwać z betonu wolne wapno. W mniejszym stopniu wypłukuje ona krzemiany oraz gliniany wapnia.

Miękka woda naturalna

Do miękkich wód naturalnych możemy na przykład zaliczyć wody opadowe, wody pochodzące z topniejących śniegów oraz lodów. Mogą one wywoływać agresję ługującą. Często posiadają one sporą ilość kwasu krzemowego, fosforowego oraz kwasu humusowego. Zwiększają one własności korozyjne wody, ale nie mają wpływu na jej twardość.[uprawnienia budowlane testy] Proces ługowania działa głównie na wolne wapno betonu. Podczas wzrastania temperatury maleje agresywność wód. Agresywność związana z miękkimi wodami jest uzależniona od twardości przemijającej. W miarę jej obniżenia woda staję się bardziej korodująca.

Agresywność wód kwaśnych

Agresywność wód kwaśnych można ocenić na podstawie zawartości w nich stężenia jonów wodorowych pH oraz ogólnej kwasowości. W przypadku, gdy pH jest mniejsze od 7 to odczyn jest kwaśny. Jeżeli wartość pH jest bardzo niska to świadczy to o obecności mocnych kwasów oraz dużej agresywności takiej wody. Podczas działania kwasu siarkowego H2SO4 na wodorotlenek wapnia powstaje gips o wzorze CaSOs.[uprawnienia budowlane] W późniejszym etapie wraz z innymi składnikami cementu powstaje z niego sól krystaliczna między innymi sól Candlota. Ma ona postać małych bryłek oraz igieł, które mają rozsadzające działanie na beton. Siarkowodór H2S, który wchodzi w skład pokładów torfowych oraz ścieków sanitarnych jest szkodliwy ba betonu. Jest to spowodowane tym, że w procesie utleniania tworzy kwas siarkowy. Kwas węglowy H2CO3 może reagować z wodorotlenkiem wapniowym. W wyniku takiej reakcji dochodzi do wydzielania się dwutlenku węgla. Nawet jego mała zawartość działa w sposób korodujący na beton. Jeśli chodzi o kwasy humusowe to mają one mało szkodliwy wpływ na stwardniały beton. Są one natomiast bardzo szkodliwe dla betonu świeżego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com